Standpunten / Bestuur & toezicht

Digitalisering van overheidsprocessen

Volt staat voor een provincie die over de grens van Stad en Ommeland heen kijkt en de samenwerking zoekt met haar buren, zowel binnen als buiten Nederland.

Daarnaast moeten de verantwoordelijkheden van de provincie naar burgers toe altijd duidelijk zijn. Dit leidt uiteindelijk tot een beleid dat de burger duidelijke, goed beveiligde en algemeen geldende informatie kan aanbieden in leesbare taal. Volt heeft de hoop dat dit bijdraagt aan meer inspraak op elk niveau en uitnodigt tot meedoen. Ook zal dit een kostenbesparing opleveren en zorgen voor een herverdeling van fondsen en middelen richting de initiatieven die hieronder worden genoemd:

  • Sterke lobby voor het toekennen van een digitaliseringsbudget uit het Provinciefonds.

  • Opstellen van richtlijnen voor digitale aanbestedingen die voor alle provincies gelijk zijn.

  • De provincie profileren als innovatiepartner.

  • Verbeteren van de toegankelijkheid van overheidsinformatie.