Coalitieakkoord gepresenteerd: Gelderland Gewoon Doen

Op 14 juni is het Gelderse coalitieakkoord van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gepresenteerd. We hebben na de presentatie met de progressieve oppositiepartijen bij elkaar gezeten en geconstateerd dat er veel ambitie is, en nog weinig uitwerking. En ook dat er tegenstrijdigheden in staan. Het riep bij ons de vraag op: Hoe dan? De vraagstukken voor onze provincie zijn immens: meer betaalbare huizen, klimaat-, stikstof- én waterdoelen halen, goed bereikbaar OV, en een transitie naar een toekomst

15 jun. 2023

Op 28 juni vindt het debat over het coalitieakkoord plaats. In de aanloop naar dat debat zullen we het akkoord aandachtig bestuderen en waar mogelijk met andere oppositiefracties voorstellen indienen.