(Groene) Waterstofeconomie

Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Volt Fryslân wil dat de provincie een (groene) waterstofeconomie stimuleert en uitbouwt en daar financiële middelen en capaciteit voor vrij maakt. Samenwerking met Noord-Nederland en Nedersaksen, en andere regio’s die aan de Noordzee liggen, is daarbij cruciaal.

Een belangrijke voorwaarde voor voldoende groene waterstof is de realisatie van windparken op de Noordzee. Wij zijn bereid de (grensoverschrijdende) planvorming hiervoor te ondersteunen en daarvoor te lobbyen, samen met de andere regio’s.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.