Tessa Beeloo

Volg Tessa

Mijn naam is Tessa Beeloo, fractievoorzitter voor Volt Zuid-Holland en ik woon sinds kort in Gouda. Mijn dagen worden gevuld met mijn werk, yoga, lezen, koken en wandelen. Ik heb me verkiesbaar gesteld als lijsttrekker omdat we nu samen moeten werken aan een duurzame toekomst.

Volt staat voor optimisme in de politiek. Samenwerken en niet tegenwerken. Elkaar ruimte bieden en verbinding leggen. Iemand binnen Volt zei tegen mij: “het gaat niet over politiek bedrijven, het gaat over de toekomst”. Dat is waarom ik mij zo verbonden voel met Volt. Een duurzame, progressieve en sociale toekomst. 

Het Statenlidmaatschap geeft mij de mogelijkheid om verbinding te maken tussen lokale en (inter)nationale uitdagingen. Deze bestuurslaag heeft de langetermijnvisie van Volt nodig. We hebben relatief weinig aandacht voor de provincie, terwijl beslissingen in de provincie grote invloed hebben op ons dagelijks leven. Op thema’s als wonen, mobiliteit, cultuur en regionale economie ga ik mij de komende tijd keihard inzetten. Europees denken, regionaal doen!

Nieuws over Tessa Beeloo