Activiteiten Zuid-Holland fractie

Moties en amendementen

Datum

Titel

Rol

Uitslag

10-07-2024

Ik heb een tuintje in mijn klas (landbouweducatie)

Indiener

Verworpen

10-07-2024

Niet horizontaal, maar verticaal

Indiener

Verworpen

10-07-2024

Voldoende middelen Europese Kaderrichtlijn Water

Mede-indiener

Aangenomen

10-07-2024

Boost voor B1

Mede-indiener

Aangenomen

10-07-2024

Inventarisatie onderzoek modulaire kerncentrales

Mede-indiener

Aangenomen

19-06-2024

Internationale Terugblik

Indiener

Toezegging

03-04-2024

Proactief op circulariteit wetgeving vanuit de EU

Indiener

Aangenomen

31-01-2024

Een transparante en toegankelijke website voor iedereen

Indiener

Aangenomen

20-09-2023

Opruimen PFAS-schade Merwerlanden

Indiener

Ingetrokken

20-09-2023

Zuid Holland consulteert de EU over PFAS gevolgen

Indiener

Ingetrokken

Schriftelijke vragen

Datum

Titel

11-04-2024

Vullen bruinkoolgroeves met Rijnwater

15-02-2024

Dreigende drinkwatercrisis

23-01-2024

Schriftelijke vragen PFAS in drinkwater

23-01-2024

Emissievrije nieuwbouw

14-12-2023

PFAS in zeeschuim en zeelucht langs de kust