Religieuze uitingen voor handhavers: Diversiteit is een kracht, geen hindernis

Het debat over zichtbaar religieuze symbolen voor mensen in publieke functies komt regelmatig terug. Zo ook nu in Amsterdam, waar de discussie zich richt op handhavers. Wij zijn van mening dat het toestaan van deze symbolen bijdraagt aan een diverser personeelsbestand, wat de professionaliteit en onpartijdigheid van de organisatie juist ten goede komt.

23 apr. 2024

Neutraliteit versus persoonlijke identiteit

Het concept van absolute neutraliteit is een illusie. Iedere handhaver brengt diens eigen achtergrond en overtuigingen mee naar het werk, ongeacht of deze zichtbaar zijn of niet. Anders dan vaak wordt gesteld, hoeven deze overtuigingen geen invloed te hebben op het professioneel handelen van deze persoon. En als dat al het geval zou zijn, dan worden mensen zonder zichtbare religieuze symbolen net zo goed beïnvloed door hun eigen overtuigingen en ervaringen. Professionaliteit wordt bepaald door gedrag en houding, niet door kleding. Het toestaan van diversiteit in uiterlijke expressie erkent dat professionaliteit wordt bepaald door gedrag en integriteit, niet door uiterlijk.

Diversiteit en inclusiviteit

Het is belangrijk dat handhavers een afspiegeling vormen van de diverse samenleving die ze dienen. Onze samenleving is divers, met verschillende identiteiten variërend in religie, gender en geaardheid. Het weerspiegelen van deze diversiteit in publieke functies, helpt om de samenleving beter te begrijpen en te vertegenwoordigen. Het houdt een organisatie scherp, zorgt voor een brede blik en voorkomt dat groepen en belangen over het hoofd worden gezien. Door diversiteit te omarmen, bevorderen we dus juist professionaliteit en onpartijdigheid. Dat is dan ook precies de reden dat het toestaan van religieuze symbolen in uniforme functies bijdraagt aan inclusiviteit en aan een professionele en neutrale uitstraling.

Toegankelijkheid voor iedereen

Door religieuze symbolen onder handhavers niet te accepteren, zenden we het signaal uit dat mensen met bepaalde geloofsovertuigingen geen waardevolle bijdrage kunnen leveren aan veiligheid en orde in de stad. Dat is wat ons betreft een misverstand. Religieuze symbolen toestaan stimuleert een meer inclusieve benadering van werving en kan helpen bij het aantrekken van meer verschillende kandidaten, wat ook nog eens essentieel is in tijden van personeelstekort. Dat biedt kansen voor mensen die zich anders uitgesloten zouden voelen door strikte uniformvoorschriften die niet overeenkomen met hun persoonlijke identiteit of geloofsovertuigingen.

Diversiteit als kracht

Als we een gesprek willen voeren over professionaliteit en onpartijdigheid, moeten we verder kijken dan kleding alleen. Zichtbare religieuze symbolen belemmeren het professionele gedrag van handhavers niet, maar verrijken juist het perspectief van onze organisatie. Dit zorgt ervoor dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt en draagt bij aan een inclusief systeem waarin neutraliteit wordt bereikt door respect en begrip. Diversiteit moet worden gezien als een kracht, niet als een obstakel.