“Kabinet: durf te investeren in innovatie en denk groter”

Sacha Muller ziet in haar werk dat de EU innovatie stimuleert maar ook barrières opwerpt. Daarom pleit ze voor investeringen in innovatieve Europese startups en scale-ups, een aantrekkelijker ondernemingsklimaat en de bescherming van digitale rechten van burgers. “Als ik een cijfer moet geven aan het Europees vestigingsklimaat, is dat een 5 op 10.”

28 mei 2024
Europees Parlement kandidaat Sacha Muller

Het Europese vestigingsklimaat staat er slecht voor, vindt Sacha Muller. Als nummer vier op de kandidatenlijst voor de Europese Verkiezingen pleit zij voor gerichte investeringen in innovatie.

“We beginnen achter te lopen op andere blokken”, begint Sacha. “Onze economische groei loopt al jaren achter op de VS en op China. Dat heeft onder andere te maken met belastingregels, met taalbarrières en de mobiliteit van werknemers. We maken nu geen ruimte voor nieuwe snelgroeiende bedrijven. Veelbelovende startups verhuizen dan naar de VS.”

Gelukkig ziet Sacha ook positieve kanten aan het Europees vestigingsklimaat. “Europa blijft een sterke speler op het wereldtoneel. Met top onderwijsinstellingen, afgestemde regels vanuit de EU en een grote interne afzetmarkt. Ook de leefomstandigheden zijn aantrekkelijk, wat essentieel is voor bedrijven die afhankelijk zijn van hooggekwalificeerd personeel.”

Wat is jouw speerpunt voor Europa?

"Met Volt wil ik het vestigingsklimaat in Europa verbeteren door vol in te zetten op het ondersteunen van innovatieve Europese startups en scale-ups. Dat maakt de aarzeling van het demissionaire Nederlandse kabinet om vol op groei in te zetten zo pijnlijk en onverstandig.”

“Volt wil investeren in sectoren die strategisch essentieel zijn voor economische groei en veiligheid. Ik zie vooral veel potentie in duurzame technologieën en ook bijvoorbeeld het gebruik van AI in de biotechnologie is veelbelovend. We zullen daarnaast moeten investeren in grondstoffen en de defensie-industrie. Alleen als we dat gezamenlijk doen in Europa, bereiken bedrijven de nodige schaalgrootte."

“Waarom dit nog weinig gebeurt? Nationale belangen staan te vaak in de weg van kansen om op te schalen. Het is niet makkelijk om een land ervan te overtuigen dat wat zij zien als hun trots, misschien niet het beste is voor iedereen. Neem bijvoorbeeld groen staal: misschien is het beter om dit in Noord-Zweden te maken in plaats van in IJmuiden bij Tatasteel. Dat soort keuzes zijn goed voor heel Europa, ook al is het soms lastig voor de regio’s die moeten aanpassen.”

“Zeker plekken waar de werkgelegenheid onder druk staat, moeten we helpen naar de nieuwe economie. Onderwijs en bijscholing zijn hierbij sleutelwoorden. De EU kan helpen met gesubsidieerde onderwijsprogramma’s. Denk aan MBO-uitwisselingen op Europees niveau, omscholingsbudgetten op het werk of certificeringen harmoniseren zodat techneuten, machinisten en andere vakmensen makkelijker over de grens kunnen werken.”

Als je één Europese wet mag veranderen of invoeren, wat zou je dan doen?

"Ik wil absoluut de Digital Services Act verder ontwikkelen. Met de razendsnelle digitale ontwikkelingen en de groeiende macht van techbedrijven is het cruciaal dat we scherpe afspraken maken om te zorgen dat de mens centraal staat.”

“Wat ik concreet wil doen? Zorgen voor meer transparantie van algoritmen en de mogelijkheid om je eigen data mee te nemen als je overstapt van platform. Algoritmes op social media bepalen wat je ziet of niet ziet, en die ondoorzichtigheid wil ik aanpakken."

Wat hebben inwoners daaraan?

"Belangrijk is dat we iedereen in staat stellen om te onderscheiden of informatie echt is of misleidend. De huidige wetgeving schiet hierin tekort. Zo vinden techbedrijven altijd wel een maas in de wet zodat ze hun gang kunnen blijven gaan. Die misleiding kun je alleen tegengaan met transparantie en keuzevrijheid. Zodat mensen zélf kunnen bepalen wat ze vinden en wat ze denken.”

Wat maakt jou een geschikte Europarlementariër?

“Ik heb veel ervaring binnen het MKB en bij startups. Daardoor heb ik duidelijk inzicht in de uitdagingen van innovatieve bedrijven. Die praktijkervaring combineer ik met mijn juridische achtergrond. Zo kan ik effectieve wetten maken die de risico’s beperken en toch ruimte geven voor innovatie.”

“Als Europarlementariër wil ik ook zorgen voor meer transparantie, zodat het voor burgers duidelijker is wat de EU doet. De belangrijkste beslissingen voor onze toekomst worden in Europa genomen. Het is toch vreemd dat we niet goed weten wat er daar besloten wordt en hoe dat tot stand komt?”

“Daarom wil ik helder communiceren over wat er speelt binnen de EU, de overwegingen duidelijk maken en zorgen dat het relevanter en begrijpelijker wordt voor iedereen. Ik vind dat Damian Boeselager dat goed doet, de Duitse Europarlementariër van Volt.”

Tot slot: de toekomstige coalitie zegt te werken aan het vestigingsklimaat. Wat denk je daarvan?

“Ik vind het goed dat PVV, VVD, NSC en BBB het belang van het vestigingsklimaat benoemen. Maar ze slaan de plank helemaal mis met hun strategie. Ze bezuinigen op onderwijs, zetten de rem op investeringen in innovatie en richten zich op Nederland alsof het een eiland is terwijl bedrijven juist Europa nodig hebben om te kunnen groeien. ”

“In de financiële onderbouwing zien we dat het Nationaal Groeifonds de nek wordt omgedraaid en ook het Fonds Onderzoek en Wetenschap krijgt klappen. De gezamenlijke bezuiniging is maar liefst 8 miljard. Pijnlijk. Nederland heeft juist een regering nodig die in de toekomst durft te investeren.”

Lees verder