Onze ambitites in Brabant / De betrokken provincie

Toegankelijkheid

Kansen en toegankelijkheid zouden voor iedereen gelijk moeten zijn.

Mensen met een lichamelijke beperking worden binnen Noord-Brabant dagelijks geconfronteerd met verschillende soorten obstakels. Volt wil daarom:

 • openbaar vervoer en publieke ruimtes die voor iedereen met een beperking toegankelijk zijn;

 • regie van de Provincie in het woonaanbod voor mensen met een lichamelijke beperking;

 • toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap binnen Noord-Brabant door de Provincie;

 • voorbeeld geven als Provincie in toegankelijkheid en werkgeverschap.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Bekijk onze verkiezingsprogramma's
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU, maar er is altijd ruimte voor verbetering.