De leefbare provincie

Flatgebouw met uitstekende balkonnen.

Volt wil dat Noord-Brabant een leefbare provincie is voor iedereen. Door te investeren in een duurzaam woon- en leefklimaat voor mens, dier en plant, maken we Noord-Brabant leefbaar voor de huidige en toekomstige generaties.

Woningbouw

De vraag naar betaalbare woningen in Noord-Brabant is enorm. De woningnood heeft de mogelijkheden voor alleenstaanden en gezinnen beperkt en vormt een rem op de economische ontwikkeling van de provincie. Als het aan Volt ligt, neemt de Provincie de regie op de woningbouwontwikkeling in stedelijke gebieden en landelijke kernen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Bekijk onze verkiezingsprogramma's
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU, maar er is altijd ruimte voor verbetering.