De rèst van oew lèève spult zenèège aaf in de koomende tèèd

Volt stao vur en nuuwe ginneraasie in de polletiek. We dènken Europees, èn doen lookaol. We willen en saomewèèreking waor iederêen gelèèke kaansen heej èn waordèmme saome gelukkeg zèn. We vèènenet belangrèèk om daorbè goed meej mekaare te praoten èn mekaare te vertrouwe. Dè gao allêeneg mar as we saomewèèreken op verschaaje plèkke: in Brussel, in Den Haag èn in Tilburg.

De rest van je leven speelt zich af in de toekomst. Volt staat voor een nieuwe generatie in de politiek. Wij denken Europees, en doen lokaal. We willen een samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft en waar we samen gelukkig zijn. Daarbij vinden we het belangrijk om goed met elkaar te praten en elkaar te vertrouwen. Dit lukt alleen als we samenwerken op verschillende plekken: in Brussel, in Den Haag en in Tilburg.

De rèst van oew lèève spult zenèège aaf in de koomende tèèd

Vacatures

De groei van Volt is sterk afhankelijk van onze vrijwilligers. Ben je benieuwd wat jij kunt doen?

Agenda

Ontdek hier alle activiteiten die plaatsvinden in Brabant.

Community

Aankomende evenementen