Statenzaal Noord-Brabant

Agenda Provinciale Statenfractie

Januari 2024

12 januari

Bijeenkomsten Provinciehuis

15 januari

Fractieoverleg

17 januari

Panelgesprek tussen Eindhoven en België

19 januari

Brede fractievergadering

25 januari

Werkconferentie gebiedstransformatie

26 januari

diverse afspraken provinciehuis

29 januari

fractievergadering


Februari 2024

5 februari

Agendavergadering met Presidium

19 februari

fractievergadering en brede fractie overleg

23 februari

Themadag

19 januari

Brede fractievergadering

Maart 2024

8 maart

Statendag

11 maart

Brede fractie overleg

15 maart

Bezoek jongeren aan de fractie n.a.v. jongerendebat

18 maart

fractievergadering

22 maart

Themadag