Onze ambitites in Brabant / De betrokken provincie

Inclusieve samenleving

Volt wil dat de Provincie stappen zet om inclusie te waarborgen binnen Noord-Brabant.

Door in te zetten op een inclusieve maatschappij zonder discriminatie, dragen we bij aan een maatschappij waarin zich iedereen veilig voelt en zich volledig kan ontwikkelen. Dit levert een sterkere maatschappij op. Daarom wil Volt:

 • ervaringsdeskundigen betrekken in de ontwikkeling van een eigen Provinciale inclusie-agenda;

 • gebruik van Provinciale inclusie-agenda om inclusie te waarborgen binnen provinciale evenementen en projecten;

 • een inclusieraad die adviseert en beleid toetst van de Provincie;

 • als Provincie samenwerken met scholen om tolerantie van minderheden te

 • vergroten.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Bekijk onze verkiezingsprogramma's
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU, maar er is altijd ruimte voor verbetering.