Installatie van onze fractievertegenwoordigers

Vandaag heeft Volt Amsterdam er twee nieuwe fractievertegenwoordigers bij gekregen: Ian Hendriks en Eva Vesseur. Na het zomerreces zal Kim Top als derde fractievertegenwoordiger worden geïnstalleerd. We zijn ontzettend trots op en blij met deze nieuwe krachten in ons team!

13 jul. 2022

Wat doet een fractievertegenwoordiger?

Amsterdam zal in de komende raadsperiode negen commissies hebben. Deze commissies zijn onderverdeeld naar thema, zoals de commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding en de commissie Woningbouw en Volkshuisvesting. Omdat commissies zich enkel richten op onderwerpen die onder het overkoepelend thema van de commissie vallen, kunnen onderwerpen vaak uitvoeriger besproken worden dan in de raad. De commissies bereiden zodoende onderwerpen voor de raad voor. Beslissingen nemen doen commissies niet, die bevoegdheid ligt bij de raad.

Voor kleine fracties is het praktisch gezien erg lastig bij elke commissievergadering te zijn. Om ervoor te zorgen dat het werk behapbaar blijft en ook kleinere fracties in elke commissie zitten kunnen nemen, kunnen fracties fractievertegenwoordigers aanstellen. Een fractievertegenwoordiger kan namens de fractie deelnemen aan commissies. De verkozen raadsleden zijn echter de enigen die zitten kunnen nemen in raadsvergaderingen.

Onze vertegenwoordigers

Zowel onze raadsleden als Eva, Ian en Kim zullen zitting nemen in de verschillende commissies. De commissies zullen na het zomerreces van start gaan.

Wil je meer weten over ons fractieteam? Bekijk dan deze pagina.