Het belang van jongerenparticipatie in de politiek

Merle van Laake

Nr. 11 Volt Amsterdam

8 mrt. 2022

Waarom het belangrijk is dat ook jij gaat stemmen

(en waarom je misschien wel op een jongere moet stemmen)

Als alleen jongeren hadden mogen stemmen tijdens de afgelopen landelijke verkiezingen, dan had de huidige Tweede Kamer er heel anders uitgezien. Zo zou de VVD niet opnieuw de grootste partij geworden zijn, maar D66. Bovendien had GroenLinks geen zes zetels verloren, maar was de partij er één rijker geworden.

Als de stem van jonge mensen zwaarder had gewogen tijdens het Brexitreferendum − bijvoorbeeld omdat zij langer moeten leven met de gevolgen van deze drastische en haast onomkeerbare beslissing − dan was het Verenigd Koninkrijk nu nog lid geweest van de EU. Van de zeventigplussers stemde namelijk ruim zeventig procent voor ‘leave’, terwijl dit percentage zo’n dertig procentpunten lager lag voor 18- tot 49-jarigen.

En wat te denken van het afschaffen van de studiebeurs? Was die beslissing, waarvan veel partijen nu zeggen dat het een grote fout was, ook genomen als er meer jonge Kamerleden waren geweest?

Het belang van de jonge stem in de politiek

De bovenstaande voorbeelden schetsen het belang van jongerenparticipatie in de politiek. Stuk voor stuk laten ze zien dat de jonge stem in sommige gevallen substantieel verschilt van de oudere. Stuk voor stuk tonen ze het belang van jonge mensen die hun stem laten gelden, en dat geldt dus ook voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Gemeentepolitiek gaat over allerlei onderwerpen die direct voelbaar zijn op de plek waar jij woont. Voldoende betaalbare woningen in je buurt? De gemeenteraad kan hier invloed op uitoefenen door bijvoorbeeld meer te investeren in sociale woningbouw. Je straat vol met groene geveltuintjes? De gemeente kan subsidie beschikbaar stellen. De afvalbakken op de hoek van de straat die voor de zoveelste keer propvol zitten? Blijkbaar is er op dat gebied voor de gemeente nog wat werk te verzetten.

Wat wij jongeren belangrijk vinden voor de gemeente waarin we wonen kan in sommige gevallen compleet verschillen van wat oudere generaties graag zien. Neem een simpel voorbeeld uit mijn eigen stad Amsterdam. De ruimte is hier schaars en dat betekent dat we keuzes moeten maken over hoe we die ruimte indelen. Het is een dagelijkse puzzel om mijn fiets in de straat kwijt te kunnen zonder de stoep ontoegankelijk te maken voor mensen die moeilijk ter been zijn. En dat terwijl mijn straat vol staat met auto’s. Hoe belangrijk is het voor een twintiger om een parkeerplek voor de deur te hebben? Zou er in de stad niet veel meer ruimte zijn om je fiets fatsoenlijk neer te zetten als de stem van jongeren zwaarder zou wegen?

Jongeren in de politiek

Hoewel ik niet denk dat veel mensen het belang van jongerenparticipatie in de politiek zullen ontkennen, is de simpele realiteit dat politieke besluiten nog te vaak gemaakt worden door oudere generaties. De opkomst van jongeren was tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen weliswaar hoger dan de jaren daarvoor, toch gaan jongeren over het algemeen nog steeds weinig naar de stembus, en dat geldt zeker voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Maar het probleem reikt verder dan dat. Ook directe vertegenwoordiging van jongeren door jongeren in onze politieke besluitvormingsorganen is er nog veel te weinig. In de Tweede Kamer zitten momenteel vier twintigers (nog geen drie procent van het totaal aantal Kamerleden), slechts één van hen is jonger dan 27 jaar. In de Nederlandse gemeenteraden is het percentage twintigers minder dan zeven procent. Het aantal 60-plussers daarentegen? Dat is ruim vijf keer zo hoog.

Laat je horen!

Diversiteit in de politiek doet ertoe. Al is het alleen maar om de simpele reden dat verschillende groepen mensen tegen verschillende problemen aanlopen. En dat geldt dus ook voor jongeren. Wees je bewust van het belang van je stem, ga naar de stembus op 14, 15 of 16 maart, en overweeg te stemmen op een jongere.

Merle van Laake is 24 jaar en kandidaat voor Volt Amsterdam.

Bronnen

https://nos.nl/op3/collectie/13860/artikel/2373171-wat-als-alleen-jonge-mensen-hadden-gestemdhttps://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1740-9713.2017.01055.xhttps://nos.nl/op3/collectie/13860/artikel/2373171-wat-als-alleen-jonge-mensen-hadden-gestemdhttps://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerledenhttps://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/jong-legt-het-af-tegen-60-plusser-de-raad