Generatie Volt. Voor iedereen.

Michiel Mulder

Nr. 12 Volt Amsterdam

#GENERATIEVOLT

Wij zijn Generatie Volt! Maar, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Generatie Volt is voor ons de definitie waarmee wij uitdragen dat wij met Volt een nieuw geluid in de Europese, nationale en lokale politiek willen laten horen. Het gaat niet over leeftijd, maar over een andere, nieuwe manier van politiek bedrijven. Een politiek van verbinding, samenwerking en pragmatisme.

14 mrt. 2022

Wij onderkennen de grote uitdagingen van vandaag en morgen, maar kijken niettemin vol goede moed naar de toekomst en zijn ervan overtuigd dat je samen sterker staat. Iedereen is nodig voor de oplossingen van de toekomst. Daarom houden wij ons niet bezig met het uitvergroten van de verschillen met andere politieke partijen, maar zoeken we naar overeenkomsten. Volt is inclusief en zet zich in voor een duurzame toekomst van alle mensen.

Iedereen die zich door de waarden en ideeën van Volt voelt aangesproken, is welkom. Je hoort bij Volt wanneer je onderdeel wil zijn van onze progressieve beweging, ongeacht je leeftijd, afkomst, seksualiteit of religieuze overtuiging. Als je vindt dat je tot onze beweging behoort, dan hoor je bij ons. Dan hoor je bij #generatievolt. Een generatie die het in een nieuwe tijd op een nieuwe manier wil doen. Want zoals wij graag zeggen: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Een positief geluid

Omdat Volt een partij is voor iedereen, is de term Generatie Volt voor vele interpretaties vatbaar. Voor dit artikel sprak ik onze leden Rein Sevenstern, één van de City Leads van Volt Amsterdam, en George Keet, één van onze Silver Volters, die mij vertelden wat Volt, en daarmee Generatie Volt, voor hen betekent. Rein vertelde mij dat hij ruim een jaar geleden nog nooit van Volt had gehoord, maar dat hij op zoek was naar een nieuw geluid en bij Volt viel voor het positieve en verbindende geluid. Voor het idee dat Volt de grote problemen van vandaag vanuit samenwerking wil aanvliegen en daarbij over de landsgrenzen heen kijkt.

Volgens Rein is Volt een partij die het eens durft te zijn met andere partijen. George deelt die mening, en voegt daaraan toe dat zijn enthousiasme voor Volt werd gewekt doordat Volt na durft te denken over nieuwe ideeën op uitdagende beleidsterreinen. Volt is niet bang is om daarbij prikkelende beleidsplannen aan te dragen. Dat wij daarbij toe durven te geven dat we niet alles zeker weten, maar graag willen leren en openstaan voor nieuwe inzichten, is volgens George geen zwakte maar de kracht van Generatie Volt.

Intergenerationeel denken

Volt is een partij die is opgericht als een reactie op het groeiende populisme in Europa. Onze beweging wil complexe vraagstukken aanpakken door met feiten onderbouwd, pragmatisch en toekomstgericht beleid tot stand te brengen. Wij kijken daarbij naar wat werkt, met als basiswaarden solidariteit tussen generaties en inkomensgroepen.

We proberen niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar durven naar andere gemeenten en over de grens te kijken voor bestaande en werkende oplossingen. Leefbaarheid, en niet winstdenken op de korte termijn, staat bij ons altijd centraal. Wij zien daarbij een rol weggelegd voor een actieve overheid.

De Amsterdamse Gemeente heeft invloed op een groot aantal beleidsterreinen. Er worden daarbij veel beslissingen genomen die niet alleen op de korte termijn, maar ook zeker op de lange termijn impact hebben op de inwoners van onze stad. Voor Volt is het van belang dat bij deze beslissingen de belangen van alle generaties in de stad worden meegewogen en dat we daarbij ook de inwoners die na ons komen niet vergeten. Voor een te lange tijd zijn, ten behoeve van economische groei, natuurlijke grenzen genegeerd. Dit heeft onze samenleving grote welvaart gebracht, maar tegelijkertijd is onze natuurlijke leefomgeving gevaarlijk uit balans geraakt.

Volt wil in Amsterdam verantwoordelijkheid nemen voor de rol die onze stad daarin speelt en wil samenwerken voor een duurzame toekomst. Daarin willen we de Amsterdammers actief gaan betrekken bij keuzes die direct invloed hebben op hun leefomgeving en willen we ervoor zorgen dat Amsterdammers op transparante wijze inzage krijgen in de afwegingen van de gemeente.

Generatie Volt. Voor iedereen.