Belangrijk bericht m.b.t. kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam

3 feb. 2022

Vanmiddag is er een artikel verschenen op Parool.nl waarin bekend wordt gemaakt dat onze nummer 4, Martin Gravelotte, zich heeft teruggetrokken als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij begrijpen dat dit bericht onverwacht is en wij lichten het hierbij toe.

Zeventien jaar geleden heeft Martin met een collega een roman geschreven waar het Amsterdamse stadhuis als decor diende. Dit verhaal heeft toen ophef veroorzaakt en mensen gekwetst. Martin heeft kort daarna zijn excuses aangeboden en expliciet duidelijk gemaakt dat het nooit zijn bedoeling is geweest iemand te kwetsen. Dit verhaal is deze week opnieuw ter sprake gekomen nadat een journalist van het Parool hierover een conceptartikel schreef en Volt om een reactie vroeg.

Naar aanleiding van het voorgelegde artikel heeft Martin uit eigen beweging besloten zich terug te trekken als kandidaat.

Reactie van Martin voorafgaand aan publicatie van het artikel:

“17 jaar geleden heb ik samen met een collega in onze vrije tijd een roman geschreven. In een roman zeggen en doen verzonnen mensen verzonnen dingen. Het is niet echt, het is een verhaal. Omdat een aantal mensen in 2005 aangaf zich toch gekwetst te voelen, heb ik daarvoor toen mijn verontschuldigingen aangeboden. Uiteraard was dat toen mijn bedoeling niet en is het dat nog steeds niet.

Tegelijk is mij duidelijk dat deze kwestie Volt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart - en mogelijk zelfs daarna - kan blijven dwarszitten. Daarom heb ik besloten me terug te trekken als kandidaat namens Volt bij deze verkiezingen. Ik vind dat vreselijk jammer, maar zal mij waar mogelijk samen met Volt blijven inzetten voor een duurzame, zorgzame en vooral respectvolle samenleving.” Einde reactie.

Op basis van Martins reactie heeft de journalist het artikel aangepast in hetgeen nu gepubliceerd is.

Martin zet zich al jaren actief in voor Volt en betekent veel voor de organisatie. Wij kennen hem als een integer persoon en onze ervaringen met hem zijn altijd positief geweest. Wij hebben eerder met Martin over zijn roman gesproken en de gevolgen die dit zeventien jaar geleden had. We realiseren ons dat de situaties die in het boek werden geschetst toen en ook nu gevoelig kunnen liggen. Dat trekken wij ons aan, want wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in alle omstandigheden veilig voelt op de werkvloer.

Wij hadden veel vertrouwen in Martin als onze nummer 4 en betreuren enorm dat hij zich heeft teruggetrokken, maar respecteren zijn besluit. Wij willen Martin nu veel sterkte wensen en kijken ernaar uit op een andere manier binnen Volt met hem te blijven werken aan onze gezamenlijke idealen.

Wat dit betekent voor onze kieslijst:

Aangezien onze kandidatenlijst met 16 kandidaten reeds was vastgesteld door de kiesraad zal Martins positie op de lijst voorlopig niet worden opgevuld. Als na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen bekend is hoeveel zetels Volt Amsterdam daadwerkelijk heeft behaald, zullen kandidaten vanaf 4 behaalde zetels automatisch één plek doorschuiven naar boven, afgezien van het resultaat van eventuele voorkeursstemmen.

Mochten jullie vragen hebben, dan horen we vanzelfsprekend graag van jullie.

Met positieve groet,

Diederick Levi, Emma Hameleers (a.i.), Rein Sevenstern & Kathelijn Voets,

Bestuur Volt Amsterdam