Amsterdam: een stad van LHBTIQ+ acceptatie in ontwikkeling

Anthony van Amesfoort

Nr. 10 Volt Amsterdam

11 mrt. 2022

Afgelopen december werd het nieuwe regenboogzebrapad in Bos en Lommer beklad met de woorden ‘no homo’. Schokkend, maar helaas niet ongewoon. Twee buurtbewoners hadden slechts enkele weken daarvoor nog een steen door de ruit gekregen nadat ze een regenboogvlag zichtbaar achter het raam hadden gehangen. In Amsterdam is discriminatie, uitsluiting en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap helaas nog altijd een probleem. De gemeente Amsterdam heeft een belangrijke rol om discriminatie, uitsluiting en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap tegen te gaan. De gemeente moet zich inzetten om informatievoorziening over LHBTIQ+ gemeenschap te verbeteren en LHBTIQ+ te normaliseren.

Zet in op voorlichting en rolmodellen

Veel jongeren krijgen nu nog heel beperkt onderwijs over de LHBTIQ+ gemeenschap. Op sommige scholen in Amsterdam wordt zelfs geen tot weinig voorlichting gegeven over de LHBTIQ+ gemeenschap uit angst voor de reactie van leerlingen en ouders. Dat kan niet langer zo. Daarom moet de gemeente het heft in eigen handen nemen door en met behulp van informatiecampagnes en voorlichting op scholen begrip over de LHBTIQ+ gemeenschap te vergroten . Het is hierbij belangrijk dat gekeken wordt naar de juiste communicatiekanalen om de doelgroep(en) te bereiken. Welke kanalen het effectiefst zijn, zal nog onderzocht moeten worden.

Volt pleit ook voor een rolmodellen aanpak om de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap te vergroten. Door middel van rolmodellen kunnen jongeren zich identificeren met anderen. Dit draagt bij aan het vergroten van het inlevingsvermogen en het normaliseren van LHBTIQ+’ers in onze samenleving.

Praat met LHBTIQ+’ers

Voor een gediscrimineerde is het belangrijk dat dat de stad zichtbaar achter de doelgroep staat. Amsterdam is dus goed op weg met het regenboogzebrapad initiatief. Toch blijkt, door de recente bekladding van dit zebrapad dat meer zichtbaarheid noodzakelijk is. Volt pleit daarom om bij verdere beleidsvorming niet alleen ‘over’ maar ook ‘met’ de gemeenschap in gesprek gaan.

Een visie op de toekomst

In Amsterdam - een stad met zeer grote LHBTIQ+ gemeenschap - valt nog veel te winnen als het om acceptatie gaat van de LHBTIQ+ gemeenschap. Met Volt en mijn kandidaatstelling voor de gemeenteraad onderstrepen we de urgentie rondom deze kwestie. Meer en effectievere voorlichting, informatiecampagnes, een rolmodellenaanpak en meer zichtbaarheid voor ondersteuning in de stad zijn wat ons betreft de ingrediënten om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan en de acceptatie te verbeteren. We zullen blijven werken aan een Amsterdam voor iedereen, een stad waarin iedereen vol trots een regenboogvlag achter hun raam kan hangen.