Maandelijkse borrel / Monthly Get Together

30 nov. 2023 19:30 - 23:00
Café De Koe, Marnixstraat 381

NL

Elke maand organiseert Volt Amsterdam een borrel waar je met anderen kunt praten over Volt, Amsterdam, de wereld of over iets (heel) anders dat je bezighoudt. Informeel en gezellig, zonder verplichtingen of verwachtingen. Voor leden van Volt én voor niet-leden/geïnteresseerden: iedereen is welkom!

De eerstvolgende editie is op donderdagavond 30 november, vanaf 19:30 uur in het gezellige café De Koe (Marnixstraat 381). Dit keer zetten we iedereen in het zonnetje die bijgedragen heeft aan de campagne van Volt voor de Tweede Kamerverkiezingen, voor de Campagnekanjers in het bijzonder. Jouw eerste drankje is op kosten van Volt!

Heb je vragen over de maandelijkse borrel of andere evenementen? Neem contact op met het Events Team op:

[email protected]

EN

Every month Volt Amsterdam organizes a Get Together where you can talk to others about Volt, Amsterdam, the world or about something (completely) different that concerns you. Informal and cozy, without obligations or expectations. For members of Volt and for non-members/interested parties: everyone is welcome!

The next edition is on Thursday evening November 30, starting from 19:30 in the cozy café De Koe (Marnixstraat 381). This time we put everyone in the spotlight who contributed to Volt's campaign for the House of Representatives elections, the so called Campagnekanjers in particular. Your first drink is at Volt's expense!

Do you have questions about the monthly Get Together or other events? Contact the Events Team at:

[email protected]

Ook op de agenda komende tijd

Alle events