Volt Quarterly Event + Maandelijkse borrel april / Monthly Get Together April

17 apr. 2024 19:00 - 23:00
Meer informatie volgt / More information follows

NL

Volt Amsterdam organiseert elk kwartaal een evenement waar jij Volt en je mede-Volters (nog) beter leert kennen. In de lente van 2024 is het op 17 april weer tijd voor het Volt Quarterly Event (VOQUE)!

VOQUE is niet alleen hét evenement waarbij nieuwe of aspirant-leden kennis kunnen maken met de partij, maar is ook juist bedoeld voor leden die al wat langer lid zijn en die nieuwsgierig zijn naar de laatste ontwikkelingen of input willen leveren op de beleidsplannen van Volt.

Vul je dit formulier in als je erbij bent? We houden een plekje voor je gereserveerd! 

Na het inhoudelijke programma start onze maandelijkse Volt Amsterdam borrel waar je met anderen kunt praten over Volt, Amsterdam, de wereld of over iets (heel) anders dat je bezighoudt. Informeel en gezellig, zonder verplichtingen of verwachtingen. Voor leden van Volt én voor niet-leden/geïnteresseerden: iedereen is welkom!

Voorlopig programma:
19.00 - 19.30 Inloop
19.30 - 21.30 Inhoudelijke programma: nieuws en informatie over onze fracties en meer
21.30 - 23.00 Drankjes

Heb je vragen over VOQUE, de maandelijkse borrel of andere evenementen? Neem contact op met het Events Team op:

[email protected]

EN

Volt Amsterdam organizes a quarterly event where you get to know Volt and your fellow Volters (even) better. In the spring of 2024, it's time for the Volt Quarterly Event (VOQUE) again on April 17!

VOQUE is not only the event where new or aspiring members can get to know the party, but is also intended for members who have been members for some time and who are curious about the latest developments or want to provide input on Volt's policy plans.

Will you fill out this form when you are there? We'll keep a spot reserved for you! 

After the substantive program, our monthly Volt Amsterdam drink starts where you can talk to others about Volt, Amsterdam, the world or about something (very) different that concerns you. Informal and cozy, without obligations or expectations. For members of Volt and for non-members/interested parties: everyone is welcome!

Preliminary program:
19.00 - 19.30 Walk-in
19.30 - 21.30 Programme content: news and information about our political groups and more
21.30 - 23.00 Drinks

Do you have any questions about VOQUE, the monthly drinks or other events? Contact the Events Team at:

[email protected]

Ook op de agenda komende tijd

Alle events