Tessa's duiding van het coalitie akkoord

Afgelopen 5 juli werd in de provinciale statenvergadering van Zuid-Holland, het coalitieakkoord van BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en het CDA gepresenteerd. Tijdens het debat over dit akkoord met de titel: Krachtig Zuid-Holland, sprak ons statenlid Tessa Beeloo, als reactie op het akkoord, de volgende bijdrage:

14 jul. 2023

Dank voorzitter,

Velen van ons begonnen vanmorgen deze dag natgeregend en verwaaid. Het stormachtig weer getrotseerd, met zelfs code rood in een aantal andere provincies. We hervatten deze vergadering deze avond weer in een zonnetje. Hopelijk is dat een teken voor de komende jaren. Dat we na dit stormachtige begin van dit debat met elkaar werken aan een beter en zonniger Zuid-Holland.

Dank ook aan alle partijen die met elkaar tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen zijn gekomen. Blijkbaar is zo’n akkoord de start van een inhoudelijk samenwerking, waar oppositie en coalitie naar elkaar luisteren en met elkaar tot de best mogelijke oplossingen kunnen komen.

Wat mij betreft komen we tot de best mogelijke oplossing door elkaar met een open vizier en een luisterend oor te benaderen. Door een gezamenlijke wil om tot een goed resultaat te komen. Dat doen we door solidair te zijn met elkaar. Ons kwetsbaar op te stellen. En tegelijkertijd moeten we het durven om samen ook de moeilijke keuzes te maken. Over slim ruimtegebruik, waar minder kan en waar juist meer. Want dat is waar deze opgave om vraagt.

We hebben als provincie behoorlijk veel opgaven waar we voor staan de komende jaren. Gelukkig bieden Europese afspraken, op veel van deze thema’s houvast. Ik noem de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn, EU Grondwaterrichtlijn en de Green Deal. Wij zien echter in dit akkoord geen duidelijke aanpak over hoe wij met deze input aan de slag gaan. Dit geeft ons inziens ruimte voor alle partijen om hun inbreng te doen en om goede inhoudelijke debatten te gaan voeren.

Deze Europese afspraken zijn complexe opgaven waar we met de nieuwe Staten de afgelopen maanden al geprobeerd hebben een begin te maken om tot een oplossing te komen. Deadlines zijn deadlines en moeten wat Volt betreft gewoon gehaald worden. We moeten daarom nu werk maken van onze langetermijndoelen om de huidige en nieuwe generaties een toekomst te geven. De doelen zijn allemaal al lang besloten in Brussel en ja, ook Nederland heeft daarvoor getekend. 

Waar we als Volt een compliment voor geven is dat we af en toe bijna letterlijke passages uit ons eigen beleidsplan terug zien komen. Top! Bijvoorbeeld de aandacht voor innovatieve nieuwe ideeën zoals alternatieve woonvormen, lokale energiecoöperaties en het STOMP-principe. Fijn dat dit genoemd wordt. Net als de digitalisering van het openbaar bestuur. Dit is essentieel voor een toegankelijke en wendbare overheid.

Het akkoord zegt dat de nieuwe coalitie de wettelijke doelen centraal stelt en deze gaat realiseren. Volt vindt het heel fijn dat de coalitie zich gaat houden aan haar wettelijke taak, in verhouding tot nationale en Europese wetgeving. Maar wij vinden het toch ook opvallend, dat dit wordt gepresenteerd als een overwinning. Voor ons lijkt dit namelijk niet meer dan the bare minimum. En wij vrezen dat de coalitie deze bottom line, ook gelijk overneemt als politieke ambitieuze lijn. In plaats van het zetten van extra stappen, zien wij in dit akkoord weinig concreet benoemde resultaten die verder gaan dan de wettelijke taken. Ook de financiële doorrekening van het akkoord missen we helaas.

De woningopgave lag er al, de nieuwe natuur was al toegezegd. Daarnaast staat er dat de coalitie op zoek gaat naar nieuwe manieren om de uitdagingen met elkaar aan te gaan. Deze nieuwe manieren vind ik niet terug in het akkoord. Na het lezen van het akkoord kreeg ik een gevoel dat de ambities niet héél anders zijn dan het vorige akkoord. En dat grote en soms misschien pijnlijke keuzes, weer worden doorgeschoven. Het proeft een beetje naar (om JA21 te volgen) oude wijn in nieuwe zakken. Dat vindt Volt jammer aangezien we nu echt moeten versnellen, in plaats van vooruitschuiven. Ik kijk er dan ook naar uit hoe de coalitie concreter gaat worden de komende tijd op haar ambities. 

We gaan ook de samenwerking bevorderen met en tussen gemeenten. We gaan dat volgens het akkoord de komende jaren doen door kennissessies en trainingen. Als dat niet lukt grijpen we in staat er. Zijn die sessies en trainingen het gouden ei om niet in te hoeven grijpen als het mis gaat? Samenwerking is zo essentieel voor een werkende politiek, maar dan moeten we ook durven te luisteren naar de ander en eventueel onze doelen bij te sturen. Dit zien we ook bij de samenwerking met de burger. We zijn dan ook enorm benieuwd naar de uitwerking van het burgerakkoord dat ter voorbereiding van de coalitieonderhandelingen is opgesteld. Het organiseren van twee burgers beraden wordt genoemd. Maar wij vragen ons af of deze worden georganiseerd omdat jullie als coalitie graag willen luisteren naar wat onze burgers belangrijk vinden of, dat deze een doel op zich zijn. Wij zien dus met volle hoop en enthousiasme tegemoet hoe deze zullen worden uitgevoerd. De organisatie van deze beraden lijkt meer een doel op zich dan dat het een democratisch middel is. Pas hiermee op. 

Tot slot een laatste oproep aan jullie als coalitie, sluit jullie ogen en oren niet voor goede ideeën. We zijn hier met 55 verschillende mensen, met verschillende passies, verschillende ideeën en verschillende ervaringen. Laten we ons als mensen met elkaar inzetten om de komende vier jaar Zuid-Holland: duurzamer, digitaler, eerlijker, innovatiever en democratischer te maken. Volt gelooft dat transparantie aan de basis ligt van vertrouwen in de politiek.