Betrokken burgers, betrokken bestuur

Waar maken wij ons sterk voor?

Een bureau voor Europese subsidies binnen de Provinciale staten.

Experimenteren met gebieds- en burgerberaden.

Ontwikkelen van een interactief burgerinfoplatform.

Een generatietoets als vast onderdeel van beleids- en investeringskeuzes.

Onderzoek naar toegenomen aantal bestuurslagen en toevoegen van Europa als permanente verdieping in 'het Huis van Thorbecke.'