Een nieuwe kijk op de economie

Waar zetten wij op in?

Onze standpunten:

Wonen is een recht, geen luxe. Inzetten op een eerlijk, sociaal en houdbaar woonbeleid.

Doorbreken van de impasse door een provinciale taskforce - een bouwbreekijzer, meer regionale afstemming, inzetten op een innovatieve woonmarkt, en leegstand tegengaan.

Betere inzet van provinciale investeringsfondsen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

We gaan voor een toekomstbestendige economie: circulariteit wordt de norm, inzetten op een ontziltingsincubator.