Duurzaam Noord-Holland

Wij zetten in op...

...een provinciale strategie voor klimaatadaptatie; flink vergroenen, effectief watermanagement en strengere bouweisen.

...onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, energiearmoede aanpakken, investeren in een waterstofeconomie.

...aanmoedigen en financieel aantrekkelijk maken van constructie nieuwe, al dan niet kleine modulaire kerncentrales.

....kringlooplandbouw heeft onze voorkeur, intensieve veehouderij in overleg met boeren zo snel mogelijk uitfaseren.

...serieus kijken naar versnelde sluiting van kooksfabriek 2 van Tata Steel.

...afschalen van korteafstandsvluchten en versnelde ontwikkeling van Europese hogesnelheidslijnen.