Standpunten en beleid

Verdiep je hier in onze standpunten per onderwerp. Of lees al onze standpunten in overzicht in ons verkiezingsprogramma.

Duurzaam Noord-Holland
Klimaatverandering raakt ons allemaal. Het is een uitdaging die we alleen samen het hoofd kunnen bieden. Volt maakt heldere keuzes om voor 2040 klimaatneutraal te zijn. We willen de provincie tegelijkertijd weerbaar maken tegen de opwarming van de aarde, verdroging, zware regenval en een stijgende zeespiegel.
Modern en toegankelijk
Een leefbare provincie is voor iedereen bereikbaar. We willen een provincie zijn die slim omspringt met de beschikbare ruimte − onderweg naar een duurzame toekomst. Digitaal werken vormt een steeds belangrijker onderdeel van ons leven, met nieuwe kansen en uitdagingen. Volt wil de digitale leefomgeving menswaardig, veilig en inclusief vormgeven.
Een nieuwe kijk op de economie
Een duurzame economie is de motor van een sterke samenleving. Hoe kunnen we economie en samenleving met ruimte voor innovatief ondernemerschap klaarstomen voor de komende decennia? Volt wil met concrete oplossingen werken aan een bruisende provincie, waarin welzijn centraal staat. Door brede samenwerking stimuleren we de economie en pakken we knelpunten zoals werkgelegenheid en infrastructuur aan.
Noord-Holland, leefbaar en sociaal
Het sociale fundament moet vooropstaan, zeker wanneer een mogelijke recessie ons tot lastige keuzes dwingt. Zo blijft Noord-Holland een provincie van sociale, sterke en inclusieve gemeenschappen. Daarnaast moet de provincie inzetten op een gezonde leefomgeving. Een gezonde omgeving leidt tot een gezonde bevolking en een gezonde bevolking zal minder zorgvraag hebben.
Betrokken burgers, betrokken bestuur
Volt ziet de provincie als een verbindende bestuurslaag die eigen middelen heeft om haar omgeving leefbaarder, groener en innovatiever te maken. We willen de inspraak van burgers in de provincie beter organiseren − wat ons betreft essentieel voor een goedwerkende democratie.
Toekomst. Made in Europe
We geloven in transformatie van binnenuit, gevoed door inspiratie van buitenaf. Daarom zetten we in op bestuurlijke vernieuwing en halen we de beste ideeën die zich al bewezen hebben in andere Europese regio’s naar Noord-Holland.