Statenvergadering 05 feb: Solidariteit met Oekraïne en fractiedebat energietransitie

Tijdens de laatste vergadering van de Staten op 5 februari stonden vooral onderwerpen op de agenda waarover niet veel discussie nodig was. Het belangrijkste punt was een debat tussen de verschillende fracties over een interview met gedeputeerde Kocken in Het Parool. Daarnaast hebben we een voorstel ingediend om solidariteit te tonen met het volk van Oekraïne.

26 feb. 2024
Paviljoen Welgelegen kleurt blauw en geel

Hey allemaal,

Om solidariteit te tonen met Oekraïne hebben we een motie ingediend. Hierin stellen we voor om op 24 februari, twee jaar na de Russische inval, het provinciehuis te verlichten in de blauw-gele kleuren van de Oekraïense vlag. Dit voorstel werd bijna unaniem gesteund, wat laat zien dat er brede steun is voor solidariteit met het Oekraïense volk binnen onze provincie! Op de afbeelding bij deze update zie je het resultaat van onze motie.

Het debat werd aangevraagd door alle partijen die niet in de coalitie zitten. In het interview werd teruggekeken op de beslissing over het plaatsen van windmolens bij de Noorder IJplas. Het besluit over de vergunning voor deze windmolens verliep anders dan gehoopt. Ondanks de noodzaak van windenergie stemden de partijen BBB en VVD tegen. Hierdoor werd de vergunning verworpen en kunnen er geen windmolens worden geplaatst. Onze redenen voor deze beslissing kun je hier vinden.

Tijdens het debat werd vooral gefocust op de opmerking "Dat was eens, maar nooit weer. Anders komt de coalitie op het spel te staan." De oppositie vroeg de coalitiepartijen hierover uit. De belangrijkste vraag van de meeste partijen was: welke afspraken zijn er binnen de coalitie gemaakt over windenergie op land? In ons eigen bijdrage hebben wij ook aan de coalitiepartijen gevraagd waarom deze afspraken niet openbaar zijn gemaakt en hoe zij denken dat geheime afspraken het vertrouwen van burgers in de politiek beïnvloeden.

Verder hebben we benadrukt dat het essentieel is dat de overheid betrouwbaar is, vooral in de snel veranderende wereld. Door problemen aan te pakken en duidelijke regels te stellen, weten burgers en bedrijven wat ze kunnen verwachten. Voor ondernemers is het belangrijk dat ze vooraf weten waar ze aan toe zijn. Wij vinden het teleurstellend dat een initiatief om puur politieke redenen is afgewezen.

Daarnaast hebben we onderstreept dat de overgang naar duurzame energie moet worden voortgezet en versneld. Later dit jaar zullen we de nieuwe Regionale Energiestrategieën bespreken. De BBB heeft aangegeven dat ze bepaalde beslissingen, zoals over zonne-energie, opnieuw willen bespreken. Het veranderen van doelen in deze strategieën draagt niet bij aan een betrouwbare overheid. Daarom hebben we vragen gesteld over het behoud van deze doelen en de mogelijke gevolgen van nieuwe zoekgebieden voor andere vergunningsaanvragen.

Liefs,
Namens de fractie Noord-Holland,
Maik en Julia

Ben je benieuwd naar onze inbreng en stemmen tijdens de vergaderingen? Op deze website vind je dat in overzicht!