Nieuwsbrief Statenfractie Volt Groningen april 2024

Beste lezer,

Wat leuk dat jij op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten in de Provinciale Staten! We doen hard ons best om jouw stem in de Staten te laten horen, en om je hierin mee te nemen krijg je de nieuwsbrief van de fractie. Er is veel gebeurd de afgelopen tijd.

In deze nieuwsbrief:

Vacatures
Beëdiging van Jesse Klootwijk
Uitstel besluit gaskraan
Ondermijning
Eigen Lobbyregister
Vooruitblik volgende vergaderingen

30 apr. 2024
Provinciehuis Groningen

Vacatures

  • Vacature stagiair communicatie/vormgeving Statenfractie Volt provincie Groningen

De Statenfractie van Volt Groningen zoekt een communicatie stagiair. Kan jij de boodschap van Volt creatief onder de aandacht brengen? En vind je het belangrijk dat mensen betrokken zijn bij de politiek? Solliciteer dan nu! Als stagiair communicatie word je onderdeel van het team dat zich bezighoudt met de visuele identiteit van Volt en ons Statenlid. Je werkt mee aan het vertellen van ons verhaal door middel van creatieve content op sociale media en het schrijven van nieuwsbrieven en blogs.

Benieuwd? Lees hier de vacature verder!

  • Fractieondersteuner

De provinciale fractie Volt Groningen is op zoek naar enthousiaste fractieondersteuners op vrijwillige basis. Onze fractie bestaat momenteel uit één Statenlid, één fractievertegenwoordiger en één fractiemedewerker. Als kleine fractie in de Provinciale Staten zijn wij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers om ons werk goed te kunnen blijven doen. Daarom zoeken wij gemotiveerde vrijwilligers die ons willen ondersteunen en samen met ons willen werken aan het versterken van Volt in de provincie Groningen

Benieuwd? Lees hier de vacature verder!

Beëdiging van Jesse Klootwijk

Jan Jacob Hilberdink heeft het buiten Volt te druk om te kunnen zorgen "dat de verschillende activiteiten en werkzaamheden" waaraan hij zich heeft gecommitteerd "voor de volle 100% worden ingevuld". Hij heeft daarom "met bezwaard gemoed" zijn positie als fractievertegenwoordiger voor Volt in de Provinciale Staten overgedragen aan de eerstvolgende op de kandidatenlijst. Dus verwelkomen wij Jesse Klootwijk als nieuwe fractievertegenwoordiger. Hij heeft de functie met frisse energie aanvaard.

Voor meer informatie, lees hier het artikel!

Uitstel besluit gaskraan

Begin deze maand waren we behoorlijk geschrokken toen de Eerste Kamer besloot om het sluiten van de gasputten in het Groningergasveld uit te stellen. Dit werd namelijk gedaan omdat het zogenaamd de leveringszekerheid in gevaar zou brengen. Laura heeft tijdens het debat heel duidelijk naar voren gebracht dat het erg jammer is dat we hier weer over moeten debatteren, terwijl de gasputten in het Groningenveld gesloten kunnen worden. Tijdens het debat zijn er twee moties ingediend: een motie van de SP, die we hebben gesteund, en een motie van D66, waarbij we mede-indiener waren.

Bekijk hier het filmpje van Laura

Ondermijning

Tijdens de vergadering van de Statencommissie op 10 april hebben we uitgebreid gesproken over een recent plan om ondermijning en weerbaarheid in de provincie Groningen aan te pakken. We kwamen tot interessante punten die het onderwerp nog beter konden maken.

Laura benadrukte als eerste het belang van preventieve maatregelen tegen criminele activiteiten die onze samenleving ondermijnen. Ze pleitte voor een bredere aanpak die iedereen insluit.

We zijn bezorgd over de toename van het dumpen van synthetisch drugsafval in onze provincie en vinden dat er dringend actie moet worden ondernomen. Het onderzoek toont aan dat grote, dure drugsafvaldumpingen nog steeds het meest voorkomen in Noord-Brabant, maar dat dit afneemt. Desondanks zien we dat de kosten in andere provincies juist toenemen, met name in Limburg, Noord-Holland en Groningen.

Als provincie Groningen hebben we een subsidiepot beschikbaar gesteld voor het opruimen van vervuilde grond bij dumpingen. Maar hier is het ding: dit geld wordt verdeeld op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Als het beschikbare geld op is, moeten we zelfs loten om te bepalen wie er nog geholpen kan worden. Daarom hebben we de gedeputeerde gevraagd of het subsidiepotje is verhoogd. Gelukkig is dat het geval, maar of het genoeg is moet nog blijken. We denken ook na over nieuwe manieren om dit probleem aan te pakken, zoals het makkelijker maken om drugsafval in te leveren op speciale punten.

Verder hebben we gesproken over het belang van openheid en eerlijkheid in de politiek, vooral als het gaat om het registreren van lobbyactiviteiten. Volt steunt sterk het idee van een lobbyregister en is benieuwd naar wat het provinciebestuur hierover te zeggen heeft. Laten we deze belangrijke kwesties blijven bespreken, met als doel een veiliger en sterker Groningen te creëren.

Tijdens een debat op 24 april hebben we ook gesproken over het reguleren van bepaalde drugs. We denken dat dit niet alleen de veiligheid van gebruikers kan verbeteren, maar ook kan helpen bij het verminderen van criminaliteit rond drugsgebruik.

Bekijk hier het debat tussen Laura en Statenlid Fredric (CU)

Eigen lobbyregister

We zijn blij om aan te kondigen dat we ons eigen lobbyregister hebben opgezet en het openbaar hebben gemaakt op de website van Volt Groningen. We vinden het belangrijk dat onze leden en geïnteresseerden weten met wie we praten en waar we naartoe gaan. We pleiten voor een lobbyregister in de Staten, maar we geloven ook in het geven van het goede voorbeeld. Daarom hebben we ons eigen lobbyregister opgezet, als een stap naar meer openheid en duidelijkheid.

Benieuwd? Bekijk hier onze lobbyregister!

Vooruitblik volgende vergaderingen

💜⚡Nog geen genoeg van ons?

Dit was de nieuwsbrief! Wil je nog beter op de hoogte blijven van het werk van de fractie? 

Houd dan de socials in de gaten.