Nieuwsbrief maart 2024 Statenfractie Volt Groningen

Beste lezer, 

Wat leuk dat jij op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten in de Provinciale Staten! We doen hard ons best om jouw stem in de Staten te laten horen, en om je hierin mee te nemen krijg je de nieuwsbrief van de fractie. Er is veel gebeurd de afgelopen tijd.

In deze nieuwsbrief: 

Vacatures
Een blik op de toekomst van onze Boeren
Een oproep tot inclusieve participatie
Streektalen maand
Een jaar in de Staten: Een diepte-Interview met Laura Reinink op OogTV

2 apr. 2024
Provinciehuis Groningen

Vacatures

1. Vacature stagiair communicatie/vormgeving Statenfractie Volt provincie Groningen
De Statenfractie van Volt Groningen zoekt een communicatie stagiair. Kan jij de boodschap van Volt creatief onder de aandacht brengen? En vind je het belangrijk dat mensen betrokken zijn bij de politiek? Solliciteer dan nu! Als stagiair communicatie word je onderdeel van het team dat zich bezighoudt met de visuele identiteit van Volt en ons Statenlid. Je werkt mee aan het vertellen van ons verhaal door middel van creatieve content op sociale media en het schrijven van nieuwsbrieven en blogs.
Benieuwd? Lees hier de vacature verder!

2. Fractieondersteuner
De provinciale fractie Volt Groningen is op zoek naar enthousiaste fractieondersteuners op vrijwillige basis. Onze fractie bestaat momenteel uit één Statenlid, één fractievertegenwoordiger en één fractiemedewerker. Als kleine fractie in de Provinciale Staten zijn wij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers om ons werk goed te kunnen blijven doen. Daarom zoeken wij gemotiveerde vrijwilligers die ons willen ondersteunen en samen met ons willen werken aan het versterken van Volt in de provincie Groningen
Benieuwd? Lees hier de vacature verder!

Een blik op de toekomst van onze Boeren
Terugblikkend op het commissiedebat van 6 april, kunnen we zeggen dat het niet zomaar een discussie was, maar eerder een krachtige zoektocht naar oplossingen voor enkele van de meest urgente uitdagingen waarmee onze landelijke gebieden worden geconfronteerd. Het onderwerp van die dag? De transitie van het landelijk gebied.

Er waren elf insprekers, waaronder jonge boeren die niet alleen woorden uitspraken, maar hun verhalen deelden – verhalen doordrenkt van ervaringen en uitdagingen. Hun woorden vulden de Statenzaal met een scala aan emoties – van hoop tot frustratie, van bezorgdheid tot vastberadenheid. Elk verhaal heeft zijn eigen diepe band die deze sprekers voelen met het land waarop zij werken, leven en dromen.

Laura wil verduidelijking over de toenemende onzekerheid in het landelijk gebied, vanwege het demissionaire kabinet. Laura benadrukte het belang van het bieden van perspectief aan

(jonge) boeren, die nu geconfronteerd worden met een onzekere toekomst.

In haar betoog richtte Laura zich op twee cruciale punten.Ten eerste wees ze op de uitdagingen in de biologische markt, waar de vraag naar biologische producten achterblijft bij de verwachtingen. Ze pleitte voor een vergroting van de vraag naar biologische producten onder onze inwoners, om zo meer boeren te stimuleren de overstap te maken naar biologische landbouwpraktijken.

Daarnaast bracht Laura het onderwijs ter sprake, waar nog steeds voornamelijk wordt uitgegaan van gangbare landbouwpraktijken. Ze onderstreepte dat jonge boeren met een biologische visie vaak niet worden aangemoedigd om een opleiding te volgen die aansluit bij hun idealen. Laura vroeg zich af of het college zich bewust was van dit sentiment en welke stappen zij kunnen nemen om het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van jonge boeren met een biologische visie.
Bekijk hier de inbreng van Laura Reinink

Een oproep tot inclusieve participatie
Tijdens de Statencommissie van 6 april hebben we de gedeputeerde Staten enkele belangrijke vragen gesteld om de aandacht te geven op het onderwerp leefbaarheidsvisie.

Het streven naar een leefbaarheidsvisie is een positieve ontwikkeling, maar het begrip 'leefbaarheid' is voor iedereen anders. Bovendien is het niet alleen van belang om aan voorzieningen te werken, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk toegang hebben tot deze voorzieningen. Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen. Participatie is daarom van cruciaal belang, zoals Volt sterk benadrukt. Het viel ons op dat er in het document wordt vermeld dat er vijf bijeenkomsten zullen worden georganiseerd om input op te halen. Echter, uit ervaring weten we dat dergelijke bijeenkomsten vaak dezelfde mensen aantrekken.

We geloven dat het essentieel is om een diverse en inclusieve representatie van stemmen te garanderen. Daarom stellen we voor om naast de geplande bijeenkomsten ook straatacties te organiseren om een breder scala aan meningen en ervaringen te verzamelen. Het is vaak zo dat mensen pas na een wat langer gesprek hun echte zorgen en behoeften delen. Deze inzichten zijn van onschatbare waarde en moeten worden meegenomen in de ontwikkeling van de leefbaarheidsvisie.

Hiermee willen wij ervoor zorgen dat er een constructieve dialoog ontstaat om samen te werken aan een provincie waarin iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt.
Bekijk hier de inbreng van Laura Reinink

Streektalen maand
De maand maart stond in het teken van de streektalen. Laura heeft gekozen voor een Europees tintje. Het was geen inbreng in het Groningse dialect maar in zes verschillende talen.
Bekijk hier de inbreng van Laura Reinink


Een jaar in de Staten: Een diepte-Interview met Laura Reinink op OogTV
Een jaar geleden gingen we naar het stembureau voor de Provinciale Statenverkiezingen. De verkiezingen werden in Groningen gewonnen door BBB, die 12 zetels bemachtigde. Maar in de schaduw daarvan gebeurde er nog iets opmerkelijks: Volt kreeg genoeg stemmen om voor het eerst haar opwachting te maken in de Staten. Een gesprek met Laura over de afgelopen twaalf maanden.
Lees het interview hier verder


💜⚡Nog geen genoeg van ons?
Dit was de nieuwsbrief! Wil je nog beter op de hoogte blijven van het werk van de fractie?
Houd dan de socials in de gaten.