Jesse Klootwijk volgt Jan Jacob Hilberdink op als fractievertegenwoordiger

Nieuwe ontwikkelingen in onze Statenfractie: Jesse Klootwijk neemt het stokje over van Jan Jacob Hilberdink.

18 apr. 2024
Onze nieuwe fractievertegenwoordiger Jesse Klootwijk

Beste lezer,

Afgelopen maandag heeft Jan Jacob Hilberdink aan de fractie laten weten dat hij zijn taken als fractievertegenwoordiger neerlegt. We respecteren zijn besluit en zijn dankbaar voor zijn toewijding en inzet gedurende zijn tijd bij ons.

Volgens de regels van het reglement van orde kan de eerstvolgende persoon op de kieslijst, die geen plek heeft gekregen in de Provinciale Staten, als fractievertegenwoordiger worden benoemd. We hebben dit zorgvuldig gedaan in lijn met het reglement van orde. En we hebben goed nieuws: Jesse Klootwijk, die als derde op de lijst stond bij de Provinciale Statenverkiezingen, gaat de rol van Jan Jacob binnenkort overnemen.

Jesse heeft zich bewezen als een betrokken en competente kandidaat, en we hebben het volste vertrouwen. We kijken ernaar uit om samen met hem voort te bouwen op het werk dat Jan Jacob heeft verricht.

We willen Jan Jacob nogmaals bedanken voor zijn inzet en toewijding en wensen hem het allerbeste voor de toekomst. Laten we Jesse verwelkomen in zijn nieuwe rol en hem alle steun bieden die hij nodig heeft om succesvol te zijn.

Met vriendelijke groeten,


De Statenfractie Volt Groningen