Volt Leidschendam-Voorburg van start!

Volt heeft in de gemeente Leidschendam-Voorburg meer dan 120 leden! Op 8 juni namen we de tijd om te verkennen hoe we de community in Leidschendam-Voorburg vorm kunnen geven.

Laura Harks en Astrid Plugge gaven presentaties over het opzetten van een Volt community en wat hierbij komt kijken. Ook waren er presentaties van twee maatschappelijke organisaties uit onze regio: Energy Common Leidschendam-Voorburg en de Burger Kracht Centrale. Lees verder voor meer info over de presentaties!

11 jun. 2024

Volt Leidschendam-Voorburg

Diverse leden gaven aan een actieve rol te willen spelen. Daarmee kan het verder opbouwen van de community nu echt van start! Christel van den Oever is de komende tijd het aanspreekpunt voor de leden in Leidschendam-Voorburg. Op korte termijn wordt er een avond georganiseerd om nader kennis met elkaar te maken en andere Volt leden te ontmoeten. Houd de events pagina in de gaten voor meer informatie hierover!

Energy Common Leidschendam-Voorburg

Hank Ort van Energy Common Leidschendam-Voorburg vertelde aan Volt leden uit onze gemeente over de zin van burgerparticipatie in de energietransitie. En over de uitdagingen. In Leidschendam-Voorburg is nog niet één wijk bezig met een eigen warmtenet. Dat is zonde, want juist bewoners kunnen (met ondersteuning van de vrijwilligers van Energy Common) zorgen dat zij zelf baat hebben bij de (financiele) voordelen die de energietransitie biedt. Ook voor de (piek)belasting van het energienet zou het erg wenselijk zijn als er meer lokale innitiatieven zijn die zorgen voor een betere balans. Energy Common Leidschendam-Voorburg zet zich in voor een klimaatbestendige, leefbare gemeente met betaalbare, groene energie voor iedereen. Dit sluit nauw aan bij de doelen van Volt en het was goed te horen hoe Voltleden deze organisatie nu en in de toekomst kunnen versterken!

Burger Kracht Centrale

Annet Weijermars zet zich al jaren in voor burgerparticipatie in Leidschendam-Voorburg en op de laatste jaren doet zij dit met de Burger Kracht Centrale. Inwoners samen laten werken om de leefomgeving te verbeteren, dat is het doel. Anette vertelde Volt-leden van Leidschendam-Voorburg over invloedrijke initiatieven en over wat een gemeente (meer) kan doen om deze initiatieven mogelijk te maken en constructief te betrekken. We zien er naar uit met enkele van de lopende initiatieven kennis te maken en te zien met welke dynamiek zij te maken hebben.