Nieuwsbrief Volt Delft Zomer 2024

Iets later dan de bedoeling was, ontvang je de zomer nieuwsbrief van Volt Delft. Wat heeft Volt het geweldig gedaan bij de Europese verkiezingen. Maar liefst vijf Europarlementariërs zitten de komende vijf jaar namens Volt in het Europees Parlement. De Delftse kiezers hebben een mooie bijdrage geleverd aan deze uitslag: 10.3% van hen stemde op Volt! 

Deze maand geven we jullie een update vanuit de Delftse fractie en heeft Volt Delft-lid Paola van Acken-Brai weer een gedicht geschreven.  

10 jul. 2024

Update vanuit de fractie

We zijn de afgelopen maand druk bezig geweest om Delft duurzamer, inclusiever en toekomstbestendiger te maken. 

Zo hebben we ons onder andere ingezet voor:

- duidelijke en transparante communicatie in gemeentelijke stukken; 

- groene daken in een verdichtende stad;

- het betrekken van burgers en bedrijven bij afvalreductie;

- het ondersteunen van ondernemers en organisatoren bij het verduurzamen van evenementen;

- de verbouwing van het Rietveld Theater;

- het reserveren van geld voor investeringen in de culturele infrastructuur van Delft.

Motie: Betrekken van bedrijven en burgers bij afvalreductie.

De gemeenteraad heeft ons voorstel aangenomen om Delftenaren en bedrijven te laten meedenken over hoe we de hoeveelheid afval in Delft kunnen verminderen. Dit voorstel deden wij omdat het gemeentelijk afvalbeleid zich alleen richtte op het verwerken van afval. In ons voorstel hebben we de gemeente gevraagd om te onderzoeken hoe we inwoners en bedrijven het beste kunnen laten meedenken over afvalreductie. Wij zijn natuurlijk van mening dat dit het beste kan via een burgerberaad. In Zoetermeer, Arnhem en Amsterdam heeft al een burgerberaad hierover plaatsgevonden en tot positieve resultaten geleid. De gemeente komt eind 2025 met een plan hoe zij denkt dat inwoners en bedrijven het beste kunnen worden betrokken. Het is afwachten of dit inderdaad een eerste voorstel voor een burgerberaad in Delft wordt!

Een ander belangrijk voorstel was onze opdracht aan de gemeente (het college) om geld te reserveren in de begroting voor het op orde krijgen van de culturele infrastructuur van Delft. Onze stad groeit de komende jaren met zo’n 20.000 inwoners, maar onze culturele en maatschappelijke voorzieningen blijken volgens onderzoeken achter te lopen. We zijn bang dat de gemeente nu al het tijdelijk beschikbare geld uitgeeft, waardoor we straks geen investeringen meer kunnen doen in cultuur. We hebben er bij de kadernota (de plannen voor de begroting van 2025-2027) voor gezorgd dat er in ieder geval 3 miljoen euro gereserveerd wordt. Op deze manier kan het Rietveld Theater worden verbouwd, zodra de beslissing daarover door de gemeenteraad wordt genomen. Hiermee willen we voorkomen dat de verbouwing nog meer vertraagt, omdat de gemeenteraad het besluit tot eind 2024 heeft uitgesteld.

Gedicht over eenzaamheid

Volt Delft-lid Paola van Acken-Brai werd geïnspireerd tot het schrijven van dit gedicht toen zij bij de afgelopen raadsvergadering op de publieke tribune zat. Tijdens die raadsvergadering stond een mede door Volt ingediend voorstel op de agenda over het rapporteren over eenzaamheid in Delft. Volt en Onafhankelijk Delft (OD) verzochten het college om de rapportage over eenzaamheid concreter te maken door aan te geven op welke manier de extra beschikbaar gestelde middelen hebben bijgedragen aan het tegengaan van eenzaamheid in Delft. Deze informatie stelt de gemeenteraad beter in staat zijn controlerende taak uit te voeren op dit belangrijke thema. Volt en OD hebben het voorstel ingetrokken na toezeggingen van de wethouder dat ze de wensen, zoals geformuleerd in het voorstel, zal doorvoeren in de rapportage over 2024. 

Eenzaamheid

Voor veel mensen tegenwoordig een feit

Er is geen gemeenschap meer

Dat doet me zeer

We kunnen niet meer bij elkaar terecht

En raken als maatschappij onthecht

Zomerborrel op 12 juli

Dit was de nieuwsbrief voor nu. We hopen jullie te zien op de zomerborrel op 12 juli op het terras bij Moeke! 

En dan nog even dit ...

In augustus genieten we van onze vakantie, en er zal dan ook geen borrel of nieuwsbrief zijn. In september pakken we de draad weer op en gaan we als kernteam geleidelijk aan starten met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Als je het leuk vindt om hierbij betrokken te zijn, meld je dan bij onze community lead Dianne Elsinga: [email protected].

Hartelijke groet,

 

Het kernteam van Volt Delft

Bernhard, Gijs, Jan-Pierre, Jef en Dianne