Nieuwsbrief Volt Delft Juni 2024

In deze nieuwsbrief kijken we terug op twee mooie Europa-evenementen, die in de maand mei in Delft plaatsvonden.  Verder hebben we een interview met raadslid Eva Brussaard over twee moties die Volt deze maand heeft ingediend om bedrijvigheid en sociaal ondernemerschap in Delft te stimuleren. Het interview geeft een inkijkje in het werk van de Volt Delft-fractie in de gemeenteraad.

5 jun. 2024

Het campagneteam van Volt Delft draait weer op volle toeren  voor de Europese verkiezingen. En wat een campagne is het! Volt staat er geweldig voor in de peilingen in Nederland en in een aantal andere Europese landen. Volgens de peilingen in Nederland kan Volt op 6 juni twee zetels halen. In Duitsland geven peilingen twee tot drie zetels aan en ook in Spanje is er kans op een zetel. Op zondagavond 9 juni weten we zeker met hoeveel Europarlementariërs Volt de komende vijf jaar in het Europees Parlement zit. We wachten in spanning af!

En last but not least: we nodigen jullie van harte uit voor onze maandelijkse borrel om met ons te proosten op een geweldige uitslag bij de Europese verkiezingen. De borrel is vrijdagavond 14 juni vanaf 20.00 uur bij Moeke op de Beestenmarkt. 

 

Verslag van twee Europa-evenementen in Delft

We kijken terug op twee goed bezochte, inhoudelijk sterke evenementen rond de Europese verkiezingen. Op 14 mei was Reinier van Lanschot in Delft om zijn boek Wij zijn Europa te presenteren. Reinier hield een inspirerend verhaal over het belang en de toekomst van Europa; de aanwezigen gingen hoopvol en energiek weer naar huis. 

Ruim een week later was er het evenement Delft in Europa - Europa in Delft dat Volt Delft samen met een aantal andere Delftse afdelingen van landelijke politieke partijen heeft georganiseerd. Ongeveer tweehonderd Delftenaren kwamen op zondagmiddag 29 mei naar Theater de Veste om in gesprek te gaan over wat de Europese Unie allemaal doet aan belangrijke thema’s als democratie en rechtsstaat, veiligheid, klimaat, economie en onderzoek en onderwijs. 

Interview met Volt Delft-raadslid Eva Brussaard

Volt heeft bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen twee zetels weten te halen in Delft. Daarmee is Volt nog een kleine fractie in de Delftse gemeenteraad. Desondanks lukt het ons regelmatig om de gemeenteraad vanuit een constructieve oppositie te overtuigen van onze ideeën. Afgelopen raadsvergadering zijn er twee economiemoties aangenomen van Volt, waaronder de motie Meer stadsverzorgende economie in Delft

Waar gaat de motie over?

“Met deze motie, of dit voorstel, hebben we het college van burgemeester en wethouders gevraagd om ‘instrumenten’ te ontwikkelen om extra ruimte te maken voor de ‘stadsverzorgende economie’ in de wijken van Delft. Bij ‘stadsverzorgende economie’ moet je denken aan lokale bedrijven en dienstverleners als bakkers, kappers of loodgieters, bedrijven en voorzieningen die mensen uit de wijk of stad als klant hebben en die je in je eigen wijk of stad nodig hebt.”

Wat is het probleem dat je wilt oplossen met deze motie?

“Vanwege de woningnood gaat nu veel aandacht naar het bouwen van extra huizen. Hierdoor vergeten we soms dat je ook bedrijven en voorzieningen nodig hebt voor levendige wijken, voor het ontmoeten van andere mensen en voor werk en inkomen. De stadsverzorgende economie blijft in Delft achter in vergelijking met steden als Leiden en Zoetermeer. Dit terwijl veel van de beschikbare bedrijfsruimte steeds vaker leeg staat. Om een voorbeeld te geven: ik hoorde van een sociaalondernemer dat een vastgoedeigenaar liever de ruimte leeg laat dan hem te verhuren voor een lagere prijs, vanwege de angst voor waardevermindering. Met deze motie zeggen we als gemeenteraad dat we ruimte voor werk ook belangrijk vinden en dat ook kleine bedrijven en sociaalondernemers deze moeten kunnen betalen.”

Wat levert dit nog meer op?

“Betaalbare bedrijfsruimtes voor maakbedrijven kunnen ook mooie broedplaatsen zijn, waar mensen kunnen experimenteren, waar je stage kunt lopen. In Delft hebben we een universiteit, een hbo en een mbo en we bedenken ontzettend veel, maar je wilt ook graag dat dit op een bepaalde manier landt in de stad. Dat hier ruimte is voor innovatieve bedrijven om het te maken.“

Dit was het weer voor deze nieuwsbrief. Zoals gezegd: jullie zijn van harte uitgenodigd om te komen borrelen op vrijdagavond 14 juni vanaf 20.00 uur bij Moeke op de Beestenmarkt. Dan proosten we op een mooie Europese verkiezingsuitslag. Graag tot dan!

 

Hartelijke groet,

 

Het kernteam van Volt Delft

Bernhard, Gijs, Anna, Jan-Pierre, Jef en Dianne