Fractieupdate Rotterdam april

We hebben in het stadhuis zeker niet stilgezeten en nemen jullie graag weer mee in ons werk van de afgelopen weken.

23 apr. 2024

Even kennismaken
Op maandag 15 april is Yoëll begonnen als stagiair bij onze fractie. Yoëll is 23 jaar oud en zal tot en met medio juli assisteren bij de inhoudelijke voorbereiding van het reguliere vergaderschema en de financiële voorbereiding van de jaarstukken en voorjaarsnota. Daarnaast zal hij werken aan een opdracht om deze documenten begrijpelijk te vertalen voor Rotterdammers. Hij doet dit naast zijn master Politiek en Parlement, welke hij volgt aan de Radboud Universiteit. Welkom Yoëll, fijn je erbij te hebben!

Schimmelwoningen
Eind 2023 heeft Volt de handen ineen geslagen met Leefbaar Rotterdam om 'schimmelproblematiek' te agenderen bij de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Veel Rotterdammers leven namelijk in een onacceptabele woonsituatie waarbij schimmel o.a. gezondheidsproblemen, sociale exclusie en schaamte teweeg brengt. Begin april was de raadsbehandeling hierover. Wij hebben ons keihard ingezet voor deze groep Rotterdammers die blijvend slachtoffer zijn van achterstallig onderhoud. Het was een succesvolle raadsvergadering waarbij we onder andere aandacht hebben gevraagd voor de communicatie rondom het gemeentelijk meldpunt (dit moet beter!) en de prestatieafspraken van de woningcorporaties. In deze prestatieafspraken is vastgelegd hoe, en voor hoeveel geld, onderhoud gepleegd wordt. Dit moet geconcretiseerd worden zodat wij de woningcorporaties beter kunnen controleren op hun onderhoudsplicht. Het welzijn van de Rotterdammers moet topprioriteit zijn, en Volt Rotterdam zal zich hier blijvend voor inzetten.

Internationale Vrouwendag
Alweer even geleden, maar 8 maart was Internationale Vrouwendag! Deze dag hebben we uiteraard niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Vorig jaar, tijdens de 2023 viering, hebben Volt en GroenLinks voor het eerst de Internationale Vrouwendag viering naar het Stadhuis gehaald. Dit jaar was de tweede editie. Het was een mooie viering met als thema "Eén wereld, Duizend vrouwen". Namens alle vrouwelijke raadsleden werd de Witte Sjaal uitgereikt aan Michelle van Tongerloo. Zeer verdiend!
Hoewel er elke week belangrijke dingen op de commissie- en raadsagenda staan, willen we er nog een aantal specifiek belichten. We hebben aandacht gevraagd voor zelfmoordpreventie. In de Tweede Kamer staat een initiatiefwet van de ChristenUnie op de agenda om zelfmoordpreventie te versterken, waarbij gemeenten een belangrijke rol spelen. Dit vinden wij een goede stap: meer praten over zelfdoding en preventie is een goede stap. Wij hebben daarom samen met ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp.

Pride Rotterdam
Het leek er even op dat er dit jaar geen Pride festival zou plaatsvinden in Rotterdam. Dit kan echt niet! Wij hebben de wethouder gelijk aan zijn jas getrokken en om uitleg gevraagd. En hoewel Stichting Rotterdam Pride de festiviteiten dit jaar niet organiseert, zullen er wel activiteiten plaatsvinden. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.

Ontwikkeling De Kaai
Er vindt een mooie gebiedsontwikkeling plaats aan de Kop van Feijenoord. Dit gebied - de Kaai - zal getransformeerd worden naar een woongebied. Deze gebiedsontwikkeling is een verrijking van de stad, het heeft namelijk de potentie om Rotterdam nog dynamischer en levendiger te maken. Wij hadden als fractie toch nog enkele zorgen. Voor een nieuw woongebied is het namelijk essentieel dat er een effectieve en efficiënte OV verbinding is. Dit is cruciaal voor de levensvatbaarheid van het nieuwe woongebied en voor de verbinding met de rest van de stad. Dit leek te ontbreken in het oorspronkelijke masterplan. Daarom hebben wij de motie versterken ov-verbindingen in het gebied de Kaai ingediend. En deze is aangenomen! Daarnaast hebben wij ons uitgesproken tegen de huidige segmenteringsplannen. Wat ons betreft moeten er meer sociale huurwoningen gebouwd worden. Waar het nu 10% van het totaal te bouwen aanbod is, zien wij dit het liefst (tenminste) verdubbeld worden. Ook zijn wij het niet eens met de sterke scheiding tussen het sociaal/ midden en het hogere segment. We zien namelijk in de huidige schetsen dat er geen mix is van de verschillende segmenten in de woonblokken. Wat ons betreft is dit een gemiste kans: het mixen van de verschillende segmenten bevordert juist de dynamiek van de wijk. Onze ingediende motie hierover is helaas niet aangenomen.

Bezoek aan wijkraad Tarwewijk
Zingeving en passie: enorm belangrijk voor jongeren. De constatering is dat jongeren zich onvervuld voelen en kwetsbare jongeren kampen met een laag zelfbeeld. Het bieden van faciliteiten voor het ontdekken van talenten en zingeving wordt gezien als een manier om jongeren te helpen zichzelf te ontwikkelen. Door onze motie wordt er samen met wijkraden en jongeren de behoeften onderzocht en bekeken welke aanbieders kunnen helpen bij het faciliteren van deze behoeften. We zijn naar aanleiding van deze motie langsgegaan bij de wijkraad in de Tarwewijk om hier meer over te vertellen en te luisteren naar de verhalen van jongeren. Zij zijn immers de toekomst.

Contact
Neem contact met ons op! Heb je vragen, een goed idee of wil je de fractievergadering een keer bijwonen? Neem dan contact op met: [email protected]. En volg je ons al op de socials?

Instagram
Imane: @imane.elfilali.volt 
Tim: @timkind2 
Donatella: @donatellaschalm
Volt Rotterdam: @voltrotterdam

Twitter: 
Imane: @imane_elfilali
Tim: @timkind5
Volt Rotterdam: @voltrotterdam