Statenvergadering 04 mrt: Tata Steel, stikstof en natuur en de begroting

Hoi allemaal,

Weer een update over de afgelopen Statenvergadering op het Provinciehuis. Op de agenda stonden een rapport van de Expertgroep Gezondheid over Tata Steel, de lage subsidie van het kabinet voor de stikstof- en natuuraanpak en ten slotte de wijziging van de begroting. We hebben als fractie twee moties ingediend, waarvan er één is aangenomen!

28 mrt. 2024

Bij de bespreking van het rapport over Tata Steel hebben we genoemd dat er te weinig aandacht is geweest voor de gezondheid van mensen in de IJmond. Het rapport benoemt dat de belangen van burgers niet genoeg zijn meegenomen bij het maken van besluiten. Dit is pijnlijk, want dit horen de Provinciale Staten te doen. We hebben de gedeputeerde gevraagd om de metingen van luchtkwaliteit te verbeteren en willen dat plannen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voldoen, om te voorkomen dat ze uiteindelijk verouderen. Verder hebben we aandacht gevraagd voor het meenemen van de gezondheid bij besluiten en hebben we herhaald dat we willen dat Tata zo snel mogelijk groen en schoon wordt.

Bij de provinciale plannen voor stikstof en natuur (PPLG) maakt de coalitie €136,1 miljoen vrij om hun plannen deze coalitieperiode waar te maken, hiervan komt een groot deel uit een fonds dat tijdens de pandemie is opgezet. Dit fonds was bedoeld om CO2-uitstoot te verminderen, de culturele sector te versterken en personeel voor de technische sector op te leiden. De subsidie om dorps- en buurthuizen te verduurzamen was een groot succes. Er waren meer aanvragen dan dat er geld was, maar de coalitie heeft ervoor gekozen dit geld voor hun coalitieplannen in te zetten, terwijl verduurzamen van maatschappelijke gebouwen en het opleiden van technisch personeel nog steeds superbelangrijk is. Wij zijn het er niet mee eens dat er op succesvol beleid voor belangrijke problemen bezuinigd wordt. Daarom hebben we een motie ingediend om dit geld voor deze belangrijke dingen in blijven te zetten. Helaas is deze motie niet aangenomen.

Daarnaast zijn we teleurgesteld dat het niet duidelijk is waar het beschikbare geld voor stikstof en natuur heen gaat. De Provinciale Staten gaan over de inzet van geld en zij bepalen dus ook of er een reserve komt. Dit is een soort portemonnee, die gevuld kan worden om bepaalde doelen te halen. De coalitie stelde voor om een reserve te maken voor het programma voor stikstof en betere natuur en wil deze in 2027 af laten lopen, hierna wordt het geld beschikbaar voor andere doelen. Maar, de transitie naar gezonde natuur en een duurzaam landelijk gebied heeft vooral tijd, doorzettingsvermogen en duidelijkheid nodig. Wij vinden dat we boeren duidelijkheid moeten geven, los van de politieke waan van de dag. Duidelijkheid is namelijk voor elke ondernemer ontzettend belangrijk om investeringen voor de toekomst te maken. We vinden daarom dat de reserve ook voor de lange termijn moet zijn. Zelfs nadat we keer op keer bezwaar hebben gemaakt, kozen de Provinciale Staten ervoor om de einddatum van 2027 aan te houden. Dit is een klassiek voorbeeld dat de politiek vooral aan de korte termijn denkt. De coalitie ontbreekt het lef om juist voor langetermijnoplossingen te kiezen.

Ten slotte hebben we een motie ingediend waarin we meer duidelijkheid eisen over de besteding van het geld voor stikstof en natuur. In de begroting stond namelijk niets over de wat voor gebruik konden maken van dit geld, alleen over de processen hoe het uitgegeven gaat worden. Door de formatie in de nationale politiek is het onduidelijk of het kabinet het beloofde geld voor de transitie aan de provincie zal overmaken. We hebben de gedeputeerde daarom gevraagd om nog voor de zomer duidelijk te maken voor welke projecten aanvragen kunnen worden ingediend, om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan boeren. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen!

Liefs,
Namens de fractie Noord-Holland,
Maik en Julia

Ben je benieuwd naar onze inbreng en stemmen tijdens de vergaderingen? Op deze website vind je dat in overzicht!