Laatste vergadering voor het zomerreces: debat over het coalitieakkoord

door Fractie Volt Noord-Holland

20 jul. 2023

Hallo allemaal,

Hierbij de laatste update voor de vakantie over de Statenvergadering van 17 juli. Tijdens deze vergadering is het coalitieakkoord besproken van de partijen BBB, GroenLinks, PvdA en VVD. Ook zijn de nieuwe Gedeputeerden voorgedragen. Voorafgaand aan de vergadering was al bekend dat de coalitiepartijen alle moties over het akkoord zouden wegstemmen. Dit betekende dat er weinig ruimte was voor andere partijen om voorstellen over de inhoud te doen. Het debat werd door veel partijen vooral gebruikt om te laten zien wat de coalitiepartijen hadden weggegeven in de onderhandeling, waardoor het lastig werd om een debat op inhoud te voeren.

Niet zo fraai. Het gevolg: zeven uur debatteren zonder dat er iets aan het akkoord is veranderd.

In onze bijdrage hebben we het coalitieakkoord getoetst aan de doelen van Volt. De provincie kan meer doen dan nu gedacht wordt. Problemen moeten worden aangepakt in plaats van ze vooruit te schuiven. Hoewel er nog veel onduidelijkheid is door de val van het kabinet, zijn er Europese richtlijnen die genoeg helderheid bieden voor beleid. Deze richtlijnen geven aan welke doelen we moeten nastreven. Het is belangrijk dat de provincie actie onderneemt, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, biodiversiteit en water. Helaas bevat het akkoord weinig vernieuwende punten en lijkt het vooral voort te bouwen op bestaand beleid. Wanneer er wel ambitieuze plannen worden genoemd, worden moeilijke keuzes vermeden. Het is niet duidelijk hoe ze hun beloftes waar willen maken. Bij onderwerpen waar het tussen de coalitiepartijen schuurt worden deadlines losgelaten. We gaan erop toezien dat de nieuwe Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk hun ambities concreet maken. Aan crises geen gebrek, nu de oplossingen nog. Het is geen ‘gedetailleerd en dichtgetimmerd’ akkoord. We zien dat als een uitgestoken hand om met alle andere partijen de juiste keuzes te maken. Natuurlijk verschillen we van mening, maar nietsdoen is geen optie.

De BBB droeg Jelle Beemsterboer als Gedeputeerde voor. De oud-CDAer is raadslid, wethouder, kandidaat-Kamerlid en bestuurslid geweest. Er zijn een aantal kritische vragen gesteld over uitspraken die hij als wethouder heeft gedaan over de provincie. Desalniettemin is het college geïnstalleerd.
We gaan aan de slag.

Na de vergadering hebben we samen het reces ingeluid met een barbecue. Eind augustus gaan we met de fractie naar Zeeland. In de frisse zeelucht gaan we werken aan ons team. Daarna gaan we vol energie het nieuwe politieke seizoen in!

Nu tijd voor het reces. Jullie horen snel van ons.

Maik en Julia👋🏻