Update Statenvergadering 10 juli

door Fractie Volt Noord-Holland

17 jul. 2013

Hallo allemaal!

De Statenvergadering van 10 juli stond in het teken van financiën. We hebben onze eerste moties ingediend! Verder zijn BBB, PvdA, VVD en GroenLinks er samen uitgekomen en is er dus een nieuw coalitieakkoord, binnenkort wordt daarover gedebatteerd.

Op de agenda stonden de jaarstukken met de verantwoording van het afgelopen financiële jaar en de nota met de kaders voor het komende financiële jaar. Wij zien deze stukken als een manier om te reflecteren op het gevoerde beleid en inhoudelijk te sturen op doelen voor het nieuwe jaar en hebben daarom twee moties ingediend.

De eerste motie ging over het versterken van burgerparticipatie in de provincie. De nieuwe coalitie schrijft in hun akkoord dat ze meer willen inzetten op burgerparticipatie. De woningbouwopgave en het ontwerp van landelijk gebied zijn belangrijke onderwerpen voor de komende jaren, op deze onderwerpen is input van burgers heel waardevol. We vinden het daarom belangrijk dat er in de kadernota ook geld wordt vrijgemaakt voor burgerparticipatie. De verantwoordelijk gedeputeerde adviseerde ons om dit te beoordelen bij het opstellen van de begroting in het najaar. We hebben onze motie daarom aangehouden en zullen later dit jaar kritisch beoordelen of de coalitie voldoende geld reserveert om hun doelen wat betreft burgerparticipatie te behalen.

Ook hebben we een motie ingediend voor het versterken van het openbaar vervoer. De kosten voor het OV nemen toe, waardoor er in 2024 een tekort van €5 miljoen dreigt. Dit terwijl het belang van het OV met de woningbouwopgave en klimaatverandering alleen maar groter wordt. Om te voorkomen dat buslijnen stoppen met rijden is er snel duidelijkheid nodig. Minder buslijnen leidt tot een vicieuze cirkel: minder reizigers betekent minder inkomsten en dus een groter tekort. We vroegen gedeputeerde Olthof om op korte termijn te investeren in het OV en duidelijkheid te geven over het budget voor 2024. De gedeputeerde zegde toe dat er in 2024 niet minder kilometers worden gereden. Hier waren wij tevreden mee, een stemming over onze motie was door de toezegging niet meer nodig.

Binnenkort behandelen we het akkoord van de nieuwe coalitie. We houden jullie op de hoogte!

Maik en Julia