Update Statenvergadering 12 juni

door Fractie Volt Noord-Holland

20 jun. 2023

Hallo allemaal,

Op de Statenvergadering van 12 juni is het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) besproken. In het nieuws wordt dit vaak 'het stikstofplan van de provincie' genoemd. In dit bericht vind je een update om jullie op de hoogte te houden.

De coalitieonderhandelingen tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA zijn nog steeds bezig, maar ondertussen lopen sommige beleidsdossiers gewoon door. Noord-Holland moet de concept-plannen voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) voor 1 juli opsturen naar het Rijk, om aanspraak te kunnen maken op de 1,2 miljard (!) uit het transitiefonds. Dit wordt ook wel het 'stikstofplan' genoemd. Het PPLG werd op de Statenvergadering van 12 juni besproken. Veel partijen hadden moties en amendementen opgesteld om invloed te hebben op dit programma. 

In onze inbreng over PPLG, hebben we het gehad over de relatie tussen burger en overheid. Voor het PPLG is een inwonersraadpleging gedaan. Wij stimuleren deze en andere vormen van burgerparticipatie. Aan de andere kant is transparantie ook belangrijk in het vertrouwen tussen burger en overheid en moeten we een eerlijk verhaal vertellen aan onze inwoners en ondernemers. Het is belangrijk dat zij plannen voor de lange termijn kunnen maken, voor de huidige en de toekomstige generaties. Daarom willen we de deadlines van de natuurplannen niet vooruitschuiven en dat de inhoud over 'water en bodem' verder wordt uitgewerkt. 

Tijdens de vergadering bleek dat de onderhandelende partijen hadden afgesproken om in deze vergadering geen enkele motie te steunen, vanwege de lopende coalitieonderhandelingen. Die moties zouden pas op een later moment aan bod moeten komen, bij het vaststellen van het definitieve programma. Wij en de andere niet-onderhandelende partijen waren hier zeer ontevreden over, omdat het concept-startprogramma bepalend is voor de verdere behandeling van het dossier. Na veel debat is later op de avond afgesproken dat alle moties voor nu worden aangehouden en dus later zullen worden behandeld, maar dat de bijdragen van de partijen wél wordt meegenomen bij het vaststellen van de versie die op 1 juli naar de Rijksoverheid wordt gestuurd. Het voelt vanwege de politieke constructie een beetje dubbel, maar als fractie zijn we redelijk tevreden met deze uitkomst, aangezien onze bijdrage nu wordt meegenomen in het concept-startplan.

Liefs, Maik en Julia