6 november: Interpellatie en begroting 2024

door Fractie Volt Noord-Holland

13 nov. 2013

Tijd voor een update van de vergadering van 6 november. Op de agenda een interpellatiedebat, de begroting voor 2024 en de nieuwe MRA-agenda. Het was een cruciale bijeenkomst, omdat bij de begroting het budget voor het komende jaar werd verdeeld. Een uitgelezen kans voor de Provinciale Staten om het beleid bij te sturen. De vergadering was een lange zit; van 's ochtends tot middernacht, een echte marathonvergadering.

De vergadering startte met een interpellatiedebat waarin Gedeputeerde Beemsterboer werd bevraagd over beloftes die hij aan omwonenden had gedaan over de opvang van statushouders in Zwaagdijk-West. Bij een bezoek had hij aan omwonenden beloofd dat de opvang niet zou doorgaan. Hij handelde als solist: dit niet was afgestemd met andere leden van Gedeputeerde Staten of de Provinciale Staten. Daardoor moest hij hier later weer op terugkomen. Wij staan voor transparant en betrouwbaar bestuur. Daarom vinden wij het belangrijk om precies boven tafel te krijgen wat er is gebeurd. Het is cruciaal voor het vertrouwen in de politiek dat gemaakte beloftes niet worden verbroken. In het debat lichtte Gedeputeerde Beemsterboer toe wat hij precies wanneer heet gezegd. Ook gaf hij toe dat hij niet als solist moest handelen. Wij gaan erop toezien dat hij in het vervolg zijn beloften nakomt. 

Traditioneel gaat de begrotingsbehandeling gepaard met algemene politieke beschouwingen. Helemaal des Volts zette wij een visie. Hoe ziet de provincie in 2050 eruit en wat is daar nu voor nodig? Wij willen Noord-Holland in een Verenigd Europa, waarin iedereen binnen zes maanden een passende woning kan vinden; wij willen extensieve, biologische en circulaire landbouw, behaalde stikstof-, klimaat- en waterdoelen en een groene staalfabriek. 

Er werden ruim 40 moties ingediend. Ook Volt was goed op stoom, we hebben in totaal zes moties ingediend. Van de zes ingediende moties zijn er vijf aangenomen! We vragen meer aandacht voor Europa door de Europese gelden die door de provincie worden ingezet in de begroting inzichtelijk te maken en door aan extra Europese subsidieverwerving voor circulaire economie te doen. Over wonen: we vragen meer aandacht voor jongeren en starters in het provinciale woonbeleid en gaan actief onderzoek doen naar hoe de provincie (kleine) gemeenten kan helpen doorlooptijd van woningbouwprojecten te verkorten. Met onze laatste motie willen we autonoom vervoer naar de provincie halen, tot onze vreugde is ook die aangenomen.

We zijn trots op deze successen en gaan erop toezien dat onze moties worden uitgevoerd.  We houden jullie op de hoogte!

Ben je benieuwd naar onze inbreng en stemmen tijdens de vergaderingen? Op deze website vind je dat in overzicht!