Samen zijn we sterker: de toekomst van Volt in Noord-Holland

door Volt Kennemerland, Volt Noord-Holland Noord en Volt Gooi & Vechtstreek

13 okt. 2013
3D animatie van 2 handen die puzzel stukjes vasthouden. De mouwen en puzzelstukjes zijn paars en geel.

Beste Volters,

Ook in de regio’s Kennemerland, Gooi & Vechtstreek en Noord-Holland Noord is Volt de laatste jaren hard gegroeid. We hebben vol enthousiasme aan de organisatie gewerkt. Nu is het tijd om eens kritisch te kijken en de vraag te stellen: hoe kan dit beter? We kijken vooruit richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen, waar we een verdere groei willen waarmaken. Hiervoor willen we als afdelingen enkele stappen zetten. Graag geven we meer informatie over deze plannen.

Volt Noord-Holland en communities
Momenteel hebben we in Noord-Holland - naast Volt Amsterdam - drie afdelingen: Kennemerland, Gooi & Vechtstreek en Noord-Holland Noord. Volgens de statuten en het huishoudelijke reglement van Volt Nederland moeten die allemaal een bestuur hebben dat is ingestemd door de leden. Wij denken dat dit slimmer kan. Daarom stellen wij voor om de bestaande regio’s samen te voegen tot één afdeling: Volt Noord-Holland. 

De bestaande drie afdelingen gaan door als ‘communities’, met een eigen kernteam, eigen activiteiten en vooral met een binding naar de leden in de regio. Het voordeel is dat zij zich dan niet meer bezighouden met allerlei formele eisen, want dat doet het (nog te kiezen) bestuur van Volt Noord-Holland. 

Nieuw bestuur
Het bestuur van Volt Noord-Holland zorgt voor de onderlinge afstemming, voor optimale informatie vanuit Brussel en Den Haag, een eerlijke financiële verdeling van fondsen en voldoet aan alle eisen die aan een non-profitorganisatie worden gesteld. Hiermee verlagen we de druk op het bestuur in de regio en vergroten we de onderlinge samenwerking en afstemming. 

Flexibel
Met deze nieuwe structuur maken we het laagdrempeliger voor leden om nieuwe communities op te richten in plaatsen met groeipotentieel voor Volt. Enthousiaste leden kunnen dan, zonder dat daarvoor een nieuw bestuur moet worden ingestemd (met alle administratieve vereisten die hieraan verbonden zijn), een community starten. Deze flexibiliteit is vooral belangrijk in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Hoe gaan we dit doen?
We moeten in de komende tijd afspraken maken over hoe de communities en het bestuur gaan samenwerken. Want we willen natuurlijk geen bureaucratische rompslomp creëren, maar elkaar juist inspireren, versterken en het eigen regionale karakter blijven beschermen. 

Om dat goed te doen gaan we aan aantal zaken regelen:

  • Begin volgend jaar organiseren we een congres waar we de plannen in stemming brengen. 

  • We zetten een vacature open voor bestuurders. Interesse? Bekijk hier de vacature.

  • We werven kernteamleden om drie sterke communities in de regio te ontwikkelen. 

  • We voegen de kandidatencommissies samen. Voor het congres als samenwerkingsverband, na het congres als een commissie. 

Tot het congres zullen we als bestuurders, kandidatencommissies en actieve vrijwilligers blijven samenwerken zoals we dat daarvoor al deden. 

Hebben jullie nu vragen of opmerkingen? Laat het dan weten aan jouw regio contact via:

Energieke groeten, 
Volt Kennemerland, Noord-Holland Noord en Gooi & Vechtstreek