Duiding verkiezingsuitslag

door Maik de Weerdt, Volt Noord-Holland

3 apr. 2023

29 maart 2023

Geachte voorzitter, collega-politici en alle aanwezigen.

Allereerst wil ik mijn felicitaties uitbrengen aan de grote winnaar van deze verkiezingen: de BBB. Jullie campagne is er een van hoop. Dat is een welkome frisse wind. Wij zien ernaar uit om samen met jullie en andere collega-politici de provincie nét iets mooier te maken. 

Voorzitter, wij zien de overwinning van BBB als een roep om nieuwe politiek. Er is het gevoel dat de oude politiek te weinig luistert naar de samenleving. Het toeslagenschandaal, het Groningse gas en de stikstofcrisis illustreren dit. Daarom zien wij deze verkiezingsuitslag als een oproep om mét de burgers politiek te bedrijven. Betrek de samenleving bij het maken van beleid. Betrek burgers bij de politiek. Daar ligt een grote uitdaging voor deze Statenperiode.

Voorzitter, ik wil een oproep doen aan alle collega-politici. De provincie gaat grotendeels over ruimtelijke ordening. Waar komen woningen, waar de windmolens en wat blijft natuur? Kortom: hoe ziet de provincie van de toekomst eruit? De keuzes van vandaag hebben verstrekkende gevolgen voor de toekomst. Vandaag kiezen we over de leefbaarheid van de komende tien, twintig of zelfs dertig jaar. Daarom een oproep aan alle collega-politici om in elk debat en met elke stemming antwoord te geven op de volgende vraag: Wat zouden onze kinderen willen dat we vandaag besluiten? Dat is voor mij de essentie van de politiek.

Dank jullie wel