Europese week van regio's en steden

door Fractie Volt Noord-Holland

13 okt. 2023

Deze week was het de Europese week van de regio's en steden! Het belang van een sterke en goed verbonden regio is de EU niet ontgaan en ons natuurlijk ook niet. De slogan van Volt is immers: ‘Europees denken, lokaal doen!’ Het sterke Europa dat wij graag willen zien in de toekomst kan alleen een werkelijkheid worden als de regio’s daarin worden meegenomen. Dat is precies waar onze fractie in Noord-Holland voor strijdt: een sterke verbinding tussen de provincie en Europa. Hiermee kunnen we het beleid dat in Brussel wordt gemaakt de juiste kant op sturen, anticiperen hoe Noord-Holland te maken krijgt met nieuw Europees beleid of nieuwe subsidies, en anderen overtuigen van de enorme kansen die liggen in een sterk Europa dat vooruit durft te denken. Voor natuur, mobiliteit, klimaatverandering, innovatie, de energietransitie, en nog vele andere keuzes waar we voor staan, ligt de oplossing voor een groot deel in Europa, maar de uitvoering daarvan in de regio. Dat is precies waarom een goede verbinding daartussen essentieel is.

In het kader van de week van de regio’s en steden is onze fractie, samen met mensen uit alle twaalf provincies afgereisd naar Brussel en mochten wij een kijkje nemen bij het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP). Dit is een van, voor en door de provincies vooruitgeschoven post in Brussel. Zij halen Brussels nieuws naar de provincie en vertegenwoordigen de provincie in Brussel. Op dit evenement hebben we een panelgesprek over de veranderende rol van de Europese Unie bijgewoond. Deze wordt namelijks steeds belangrijker.  Maar liefst 70% van de wet- en regelgeving uit de Europese Unie komt op het bordje van de provincies. Dat zien we met stikstof, maar op termijn ook bij het oppervlaktewater in Noord-Holland. De waterkwaliteit is namelijk ondermaats. Om een stikstofcrisis 2.0 te voorkomen zetten wij ons keihard in om zo snel mogelijk wat aan het kwaliteit van water in onze provincie te doen. Dat moet beter.

In de avond kwam Diederik Samsom meer over de Green Deal vertellen en hebben we met Statenleden, Gedeputeerden en ambtenaren vanuit heel Nederland en Brussel kennisgemaakt. Al met al een geslaagd evenement. Wij blijven ons inzetten om de provincie meer naar Europa te brengen en Europa naar de provincie te halen.