2024: Onze uitdagingen voor het nieuwe jaar

door Fractie Volt Noord-Holland

8 jan. 2024

Lieve Noord-Hollandse Volters,

2023 was een ontzettend leuk jaar voor Volt in Noord-Holland! We zijn blij dat we in maart met veel enthousiasme twee zetels in de Noord-Hollandse Provinciale Staten hebben behaald. Dit was het begin van een jaar waarin we hard hebben gewerkt om de Volt-waarden in onze provincie te vertegenwoordigen, met name een Europese aanpak en toekomstgericht beleid.

We hebben over belangrijke dingen gesproken, zoals de PFAS-stoffen die problemen veroorzaken in het water en de grond. We hebben ook gepraat over TATA Steel en hoe we willen dat iedereen gezond kan leven. Natuurlijk hebben we gepraat over wonen. En we vinden het belangrijk dat de provincie goed bereikbaar is, daarvoor kijken we naar voorbeelden uit Europa om hiervan te leren. Door ons staat Europa meer op de provinciale kaart en zijn er toezeggingen gedaan voor toekomstgerichte landbouw, klimaat en industriebeleid. Ook kregen we moties aangenomen over mogelijkheden voor autonoom vervoer in de provincie en snellere woningbouw, met name voor jongeren en starters.

We gaan met goede moed het nieuwe jaar in. We blijven werken aan een Europees Noord-Holland omdat problemen niet stoppen bij grenzen. 70% van de Europese wet- en regelgeving komt op het bordje van de provincie terecht. En veel van het Europese beleid, zoals het beschermen van de natuur, de energietransitie, circulaire economie en het bouwen van betere wegen, willen wij ook in onze provincie! Wij gaan eraan werken dat alle zaken die in Europa besloten worden, meteen bij Noord-Holland op de kaart staan, zodat we een stikstof-crisis 2.0 voorkomen.

Dit jaar zullen er in Europa belangrijke beslissingen worden genomen over water en schadelijke stoffen. Neem de tussenevaluatie voor de Kaderrichtlijn Water als voorbeeld. Dat is een afspraak die we op Europees niveau hebben gemaakt om in 2027 de wateren in Europa gezonder te maken voor mens en natuur. Het komende jaar zullen we er dus achter komen of het beleid van de afgelopen jaren genoeg is geweest om de geplande resultaten te halen, of dat er nog flinke tandjes bijgezet moeten worden. Op het moment lijkt het er op dat we de doelen zeker niet overal gaan halen, en er nog veel werk aan de winkel is om onder andere onze biodiversiteit te beschermen. Komend jaar zal dus duidelijk worden wat nodig zal zijn om deze Europese doelen te halen, en we zullen daar dus ook heel goed op letten.

Een andere uitdaging die ons bezighield, was PFAS. PFAS zijn gevaarlijke, ziekmakende stoffen die zich, als ze eenmaal in het water of de grond zitten, niet aan landsgrenzen houden. Samen met andere lokale en regionale Volt-fracties in Europa hebben wij daarom vragen gesteld over PFAS, om ervoor te zorgen dat de inwoners van onze provincie gezond blijven. In 2024 geeft Europa duidelijkheid over PFAS, en welke soorten waarschijnlijk verboden of beperkt zullen worden. Dit is hard nodig om de gezondheid van onszelf en van de natuur te behouden. Deze schadelijke stoffen zitten nu in een heleboel producten, en blijven uiteindelijk vaak achter in de bodem of het water. Zodra de EU een beslissing neemt over PFAS kunnen wij als provincie aan de slag om het gebruik ervan enorm te verminderen, en hopelijk de schade die al is aangedaan tegen te gaan.
Iets minder Europees, maar niet minder van belang: wonen. Dit onderwerp hangt als een zwaard van damocles boven het hoofd van iedere jongere, starter en alleenstaande. Regio Amsterdam blijft enorm in trek, met name onder deze groep. Niet gek dat wonen in bijna elk debat aan bod komt. Wij hebben er een hard hoofd in dat er in de provincie voor 184.000 woningen voor 2030 gebouwd gaan worden. En zelfs al de provincie haar doelstellingen haalt, blijft die eerste koopwoning voor starters en alleenstaanden ver weg. Ook in 2024 blijven we ons inzetten om meer woningen in Noord-Holland te bouwen.

Ook wordt de Green Deal in 2024 nog meer uitgewerkt. Er zullen nieuwe Europese klimaatdoelen en -plannen worden gemaakt die de provincie met financiële middelen voortkomend uit de Green Deal moet gaan bereiken. Zoals het afronden van de transportmaatregelen uit de Green Deal:de energietransitie in Noord-Holland moet binnen Europese kaders worden voortgezet en er worden grotere stappen gezet naar een circulaire economie, ook in Noord-Holland. Er staat ons in 2024 een hoop te doen om Noord-Holland meer met Europa te verbinden.

Misschien het belangrijkste moment is natuurlijk de aanstaande Europese verkiezingen in juni. Miljoenen Europeanen mogen stemmen op hun afvaardiging naar het Europees Parlement. Dit parlement kiest voor een Europese Commissie die de komende vijf jaar ons continent groener, gezonder, duurzamer, sterker, veiliger en socialer moet maken. Volt doet als echte pan-Europese partij mee vanuit meerdere lidstaten. Ook wij zullen tijdens de campagne weer hard meewerken, en we hopen veel van jullie dan ook weer op straat of elders te zien!

We wensen jullie allemaal een geweldig 2024, vol samenwerking, succes en een hoop plezier!

Liefs,
Fractie Volt Noord-Holland