Eerste vergadering na de zomer: Tata Steel en Circulaire Economie

door Fractie Volt Noord-Holland

9 okt. 2013

Hoi allemaal,

Na een vergaderpauze tijdens de zomerreces zijn we al een maand aan het werk in de Staten. Aan het einde van de zomer hebben we met onze fractie een strategisch weekend gehouden om onze strategie verder aan te scherpen. De afgelopen weken hebben we onze eerste vergaderingen gehad, en deze maandag eindigde de cyclus met de Statenvergadering. Op de agenda stonden onderwerpen zoals Tata Steel, een rapport over de Circulaire Economie van Noord-Holland, en de begrotingswijziging voor 2023. Als Volt hebben we twee moties geschreven over Tata Steel en circulaire economie.

Tata Steel is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Onlangs heeft het RIVM een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat er een direct verband is tussen de uitstoot van Tata Steel en de kans op ziekte van bewoners in de IJmond. Dit verband is nog nooit eerder zo duidelijk onderzocht en aangetoond, het rapport werd daarom direct maandag in de Staten besproken. Dit dossier heeft al lange tijd voor veel onzekerheid gezorgd omdat het niet duidelijk is wat Tata Steel precies van plan is. Volt is van mening dat bedrijven zoals Tata Steel zich al veel eerder hadden moeten aanpassen aan strengere uitstootnormen om de gezondheid van de omwonenden te beschermen. Bovendien vinden we het belangrijk om vooruit te denken en perspectief te bieden aan werknemers en de regionale economie in het geval van sluiting van vervuilende onderdelen van Tata. Daarom hebben we een motie ingediend waarin we de Gedeputeerde Staten oproepen om te onderzoeken hoe de provincie kan helpen bij de overgang van werknemers naar nieuwe banen als wordt besloten om de vervuilende onderdelen te sluiten. De motie kreeg alleen steun van de Partij voor de Dieren, omdat de andere partijen niet vooruit willen lopen op een eventuele sluiting van vervuilende onderdelen.

Tot slot hebben we het rapport over de Circulaire Economie in Noord-Holland van de Rekenkamer besproken. Het rapport benadrukt dat het doel van een circulaire economie in 2050 nog ver weg lijkt te zijn en roept op tot actie. De provincie is voor veel van haar beleid afhankelijk van andere overheden en organisaties, behalve op het gebied van haar eigen organisatie. De provincie koopt elk jaar voor €350 miljoen aan goederen en diensten in. Dit loopt uiteen van onderdelen voor bruggen en wegen, tot mobiele telefoons en tablets. Op dit moment heeft de provincie als doel om in 2030 volledig circulair in te kopen. Als we ergens kunnen versnellen, is dat op het eigen inkoopbeleid.  Daarom hebben we een motie ingediend waarin we vragen om te onderzoeken hoe de provincie in 2027 volledig circulair kan inkopen. In het debat deed gedeputeerde Olthof de toezegging er alles aan te doen om vóór 2027, waar mogelijk, zoveel mogelijk circulair in te kopen. De motie was daarom niet meer nodig. We houden in de gaten dat dit nieuwe doel in het nieuwe beleid wordt vastgelegd!

Ben je benieuwd naar onze inbreng en stemmen tijdens de vergaderingen? Op deze website vind je dat in overzicht!