Dag van Europa

Vandaag is het 9 mei, de Dag van Europa. We staan stil bij de Schumanverklaring uit 1950. Deze historische verklaring zette de eerste stap naar een geïntegreerd Europa, wat decennia van vrede en welvaart heeft opgeleverd. In de huidige tijd van globale crises en regionale uitdagingen is het thema van Europese samenwerking relevanter dan ooit. Vanuit de fractie in Noord-Holland onderstrepen we op deze dag de noodzaak van verdere integratie: wat ons betreft een Europese federatie.

9 mei 2024

De geschiedenis van Europese integratie is er een van vrede en stabiliteit. Tegelijkertijd is het ook een economisch project geworden en staat de Europese Unie bol van politieke vernieuwingen. Het fundament mogen we echter niet vergeten. 

Wij willen naar een federaal Europa. Dit model stelt losse landen in staat om met één krachtige stem te spreken op het wereldtoneel en efficiënter gezamenlijke uitdagingen zoals klimaatverandering, migratie en economische ongelijkheid aan te pakken. Het maakt niet uit hoe sterk je staat, de problemen van deze tijd stoppen niet bij de provincie- en landsgrenzen. Daarom mogen onze oplossingen ook niet bij grenzen stoppen, maar moeten we als één Europa de handen ineen slaan. 

Euregio Noord-Holland

Met natuurgebieden, grote havens, techbedrijven en nog veel meer, is Noord-Holland onlosmakelijk verbonden met heel Europa en de wereld. Ons beleidsprogramma legt sterk de nadruk op het belang van Europese samenwerking voor het oplossen van lokale en regionale problemen zoals ons waterhuishouden, duurzame energievoorziening, stikstof en de transitie naar circulaire economie.

In Noord-Holland hebben we de kans en de verantwoordelijkheid om voorop te lopen in de beweging richting een meer verenigd Europa. In onze provincie staat Tata Steel, komen internetkabels uit de VS en het Verenigd Koningrijk ons continent binnen, is de Zuidas een van de belangrijkste financiële centra van Europa en zetten wij met onze waterstofplannen wereldwijd de toon. Noord-Hollandse ondernemers profiteren enorm van de interne markt en van Europese samenwerkingsprojecten op het gebied van technologie, duurzaamheid en infrastructuur. Meer dan ooit is het essentieel dat we deze voordelen erkennen en de kansen grijpen die een sterker en meer geïntegreerd Europa ons biedt.

Onze fractie blijft aan de Noord-Hollanders uitleggen hoe onlosmakelijk Noord-Holland en Europa met elkaar verbonden zijn. We plaatsen blogs en benoemen Europa bij werkbezoeken, in buurthuizen, cafés en op straat.

Wij willen ook de Noord-Hollandse belangen in Europa onder de aandacht brengen. Zoals een gelijk Europees speelveld voor datacentra, onze bijzondere positie als Europees internetknooppunt, het vergroenen van Tata Steel, de energietransitie met Noord-Holland als waterstofhub en natuurlijk de transformatie naar circulaire economie. We zijn regelmatig in Brussel te vinden en hebben nauwe contacten met onze volksvertegenwoordigers over de grens.

Dat doen we ook andersom: wij brengen de Europese belangen naar Noord-Holland. 70% van alle Europese richtlijnen landen op het bord van de provincie. Wij zijn er scherp op dat ze opgepakt worden. We wisten allang dat de Noord-Hollandse natuur achteruit ging. We zagen de strenge stikstofaanpak allang aankomen. Alleen is er onvoldoende gebeurd. Onze fractie durft dat wel te doen. In ons mandaat moeten we verplicht duurzaam bouwen, gaan we naar emissievrij provinciaal vastgoed, werken we aan digitale veiligheid en moeten we de kwaliteit van de Noord-Hollandse wateren drastisch verbeteren. Wij gaan er alles aan doen om de provincie meteen aan de slag te laten gaan met Europese richtlijnen.

Wij kunnen Europa niet in ons eentje dichter bij de provincie en de samenleving brengen, daar hebben we onze collega politici hard bij nodig. We maken tenslotte samen de politieke keuzes. Daarom zien we het als onze plicht om de blik van onze collega-politici naar Europa te verbreden. Het valt niet te ontkennen: het huis van Thorbecke heeft een Europees dak, hier kunnen wij in de provinciale politiek niets aan veranderen. Toch hebben sommige fracties wel dit idee, wij voelen ons geroepen om onze collega’s bij de werkelijkheid te houden.

Op 6 juni naar de stembus!

Ons doel is om een Europa te bouwen dat werkt voor iedereen. Dit betekent een Europa dat niet alleen reageert op crises, maar deze juist voorkomt. Wij staan voor een sterke en duurzame Europese economie, die de planeet niet kaal vreet, maar juist beschermt. Wij staan voor een sociaal Europa., geen enkele Euregio is hetzelfde. Wij willen dat de lidstaten en Euregio’s op regionaal niveau het beste voor haar Europese inwoners doen. Wij staan voor een vernieuwend Europa, dat meebeweegt met de samenleving.

Een stem op Volt is een stem voor een proactief, rechtvaardig en duurzaam Europa. Het is een stem voor een sterke federatie die de grote uitdagingen van onze tijd aandurft. En een stem voor een democratisch Europa, een die luistert naar haar inwoners. 

Laten we op deze Dag van Europa de Europese waarden vieren. Laten we vol overtuiging stemmen voor een federaal Europa dat aan de slag gaat met de uitdagingen van de 21e eeuw. Voor Noord-Holland, voor Nederland, en voor Europa. Stem Volt.

Liefs, namens fractie Volt Noord-Holland,
Maik en Julia