Sport

We willen een loskoppeling van de bekostiging van de verschillende takken van sport. Dit om transparantie te behouden voor alle vormen. De voorgestelde scheiding is:

 • Professioneel Sport: de sport bekostigt de sporter door een salaris.

 • Amateur sport: de sporter bekostigt de sport door middel van contributie.

 • Historische sport: de sport heeft historische waarde voor de regio en sporters, bijvoorbeeld fierljeppen, skûtsje sîlen en keatsen.

Drempelloze sport voor mensen met een beperking moet meer onder de aandacht van de doelgroep worden gebracht om zo drempels echt weg te nemen.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land en regio, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen en regio's.

Meer weten?
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU - maar er is altijd ruimte voor verbetering.