Rondleiding nieuw Cambuur Stadion

Donderdag 16 februari heeft Niels van Felius, co-lead beleid, namens Volt Fryslân een presentatie van Bouwend Nederland en een rondleiding op het bouwterrein van het nieuwe Cambuur Stadion bijgewoond. Het is mooi om te zien dat onderwijs en ondernemerschap in het stadion een gezamenlijke plek krijgen. Tijdens de presentaties werden een aantal thema's besproken: Woningen, Infrastructuur, Duurzaamheid en Werkgelegenheid. 

23 feb. 2023
Nieuw Cambuurstadion in opbouw

De conclusie van de presentaties was dat er meer geld moet naar de bouw van woningen, maar ook meer geld naar het onderhoud en bouw van de infrastructuur. Ook hebben we een paar hele harde noten te kraken met de energietransitie en het gasloos maken van wijken. Helaas werd er alleen gesproken over transport van energie, maar lokale opslag en kleine ketens werden niet genoemd. Wat Volt betreft een gemiste kans. Daarnaast werd aangegeven dat de bouw voor voldoende werkgelegenheid kan zorgen de komende jaren. En ook dat de politiek de bouw moet helpen met het ondersteunen van aandacht voor kleinschalige projecten in plaats van enorme bouwprojecten, vooral in en rondom woonkernen. Dit vinden we goede ontwikkelingen, mits er IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel) gebouwd wordt. Zodat de gebouwen, als ze op die plek niet meer bruikbaar zijn, gemakkelijk gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden.

Ik miste de kritische vragen van onze collega politici en aanwezige statenleden. Na de presentaties bleven er bij mij een aantal vragen onbeantwoord: gaat de bevolking van Fryslân daadwerkelijk zo hard groeien? Hoe behalen we de opdracht duurzaamheid  als de meetmethoden alleen kijken naar bewoning en gebruik, terwijl het bouwen, slopen en afvoeren niet meegenomen worden in de calculaties? Deze en andere kritische vragen werden helaas niet gesteld.

Volt Fryslân wil bouwen aan een echt duurzame toekomst!

Volt wil blijven investeren in de bouw van duurzame woningen. Dat levert niet alleen woonruimte op, maar ook werkgelegenheid. Daarbij kunnen we profiteren van onder meer de mogelijkheden van prefab bouwen, tijdelijke en gesplitste woningen. Hiernaast wil Volt de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Ook moeten we investeren in het beter isoleren van de bestaande woningvoorraad zonder dat dit de lasten verhoogt voor mensen die nu al moeite hebben om hun energierekening te betalen.