Onze ambitites in Brabant / De leefbare provincie

Gezond leef- en woonklimaat

In Noord-Brabant is de leefkwaliteit in de afgelopen jaren flink achteruit gegaan: de luchtkwaliteit is onder de norm en de waterbodem is verslechterd. Ook de stikstofuitstoot is te hoog. Er wordt gebouwd en verbouwd waarbij te weinig rekening wordt gehouden met de natuur.

Wij vinden dat de natuur bovenaan de agenda moet staan bij elke discussie over ruimtelijke ontwikkeling. Volt wil meer investeren in een gezond leef- en woonklimaat in Noord-Brabant door ervoor te zorgen dat de Provincie zich gaat houden aan emissienormen en -doelen. Daarom wil Volt:

 • het behoud en herstel van natuur en biodiversiteit in de provincie;

 • beter Provinciaal toezicht op de uitstoot van schadelijke stoffen bij het verstrekken van vergunningen;

 • een leidende rol van de Provincie op het gebied van klimaatadaptatie om het

 • woonklimaat te verbeteren;

 • meer inzicht voor boeren in hun stikstofuitstoot;

 • biodiversiteitsmonitors die inwoners en bestuurders van de provincie informeren over de leefkwaliteit van Noord-Brabant.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Bekijk onze verkiezingsprogramma's
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU, maar er is altijd ruimte voor verbetering.