Onze ambitites in Brabant / De activerende provincie

Energietransitie als economische impuls

Energietransitie gaat hand in hand met een gegarandeerde energietoevoer voor burgers, instanties, en bedrijven. Volt ziet hierin kansen om economische initiatieven te stimuleren, die tegelijkertijd groene innovaties en alternatieve energiebronnen mogelijk maken.

Daarom willen we dat er meer budget gaat naar dergelijke initiatieven vanuit het MKB en de agrarische industrie. Volt wil samen met burgers, aanbieders en ondernemers (alternatieve) oplossingen gaan uitwerken. Daarom staat Volt voor:

 • aanjagen van economische innovaties op het gebied van, onder andere, zonne-energie, energieopslag, biobased bouwmaterialen, en vertical farming;

 • een betere, meer omvattende aanpak van het huidige capaciteitsmanagement van de netbeheerder, door samenwerking met het ministerie, netbeheerders en andere marktaanbieders;

 • bezuinigingen op het Groene Ontwikkelfonds terugdraaien of dit budget met alternatieve (EU) fondsen aanvullen;

 • stimuleren van onderzoek, onderwijs en bedrijven die maatschappelijk verschil kunnen maken.

De 5 + 1 uitdagingen in Europa volgens Volt

Volt heeft 5+1 fundamentele uitdagingen gedefinieerd die in elk Europees land en in heel Europa moeten worden aangepakt.

De 5 uitdagingen zijn in principe hetzelfde voor elk land, maar de implementatie kan worden aangepast aan de nationale context en rekening houden met lokale realiteiten. De +1 uitdaging - ons voorstel om de EU te hervormen en te versterken - is identiek in alle landen.

Meer weten?

Bekijk onze verkiezingsprogramma's
 • 01

  Slimme overheid

  Onderwijs en digitalisering zijn sleutelelementen van de 21e eeuw.

 • 02

  Economische renaissance

  De Europese economieën moeten de motor van de vooruitgang van de samenleving zijn.

 • 03

  Sociale gelijkheid

  Iedereen in Europa moet verzekerd zijn van gelijke rechten en kansen.

 • 04

  Wereldwijde balans

  Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn rol in mondiale uitdagingen.

 • 05

  Kracht bij de burger

  Mensen moeten in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de politiek voorbij de verkiezingen.

 • +1

  EU-hervorming

  Wij houden van de EU, maar er is altijd ruimte voor verbetering.