Schriftelijke vragen mondzorg West-Brabant

In Zuidwest-Nederland is het tandartsentekort nijpend. Dat blijkt uit berichtgeving uit diverse media en vanuit de beroepsgroep van tandartsen, namelijk de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Met name Zeeuwen krijgen veel aandacht op dit onderwerp maar in Zuidwest-Nederland wonen ook veel Brabanders die geconfronteerd worden met dit tandartsentekort.

5 mei 2024

Een paar jaar geleden bleek al uit cijfers dat Zuidwest-Nederland (waaronder dus West-Brabant) er het slechtste voorstaat qua aantal tandartsen. Het resultaat hiervan zijn lange wachtlijsten, behandeling die uitgesteld moeten worden en mogelijk een groei aan mensen die mondzorg mijden. Er is geen reden om aan te nemen dat er al een verbetering plaats vindt.

1. Is GS het met ons eens dat een tekort aan tandartsen (in West-Brabant) onwenselijk is en verband houdt met de brede welvaart van Brabanders?

Antwoord: Ja, wij erkennen het belang van toegankelijke en kwalitatieve tandheelkundige zorg voor alle Brabanders.

2. Is GS op de hoogte van een tekort aan tandartsen in West-Brabant zoals de KNMT dat aangeeft en de noodkreten die zij al eens hebben afgegeven?

Antwoord: Ja.

3. Ziet GS ook de kansen die een opleiding tandheelkunde in het Erasmus MC biedt voor de mondzorg in West-Brabant?

Antwoord: Ja, nabijheid van een opleiding kan helpen om een groter tekort in de toekomst te voorkomen. Voor de korte termijn is dit geen oplossing.

4. Is GS bereid om contact te zoeken met de provincie Zeeland om te kijken waar er samengewerkt kan worden op deze lobby?

Antwoord: Ja, GS neemt contact op met de provincie Zeeland om haar lobby te ondersteunen.