Vacature lokale kandidatencommissie: Lid kandidatencommissie (Vrijwillig)

De lokale kandidatencommissie van regio Volt Groot Amsterdam is verantwoordelijk voor het maken van gedegen selectieprocedures, het uitvoeren van selectieprocessen en schrijven van gemotiveerde beoordelingen van Volt-leden die zich kandidaat stellen voor politieke verkiezingen, het regiobestuur van Volt Groot Amsterdam en verschillende onafhankelijke commissies binnen Volt Groot Amsterdam. Als lid van de lokale kandidatencommissie maak je dan ook onderdeel uit van een cruciaal proces binnen een snel groeiende organisatie.

De lokale kandidatencommissie bestaat maximaal uit negen leden die worden gekozen door het Volt Groot Amsterdam Congres voor een periode van drie jaar. Op dit moment zijn we op zoek naar minimaal vijf nieuwe leden voor de lokale kandidatencommissie.

Wat ga je doen

Als lid van de Volt Groot Amsterdam lokale kandidatencommissie:

 • Beoordeel je kandidaten voor alle door de leden te verkiezen posities binnen Volt Amsterdam, namelijk de kandidaten voor de verschillende kieslijsten, de kandidaten voor het bestuur en de kandidaten voor de verschillende onafhankelijke commissies;

 • Denk je mee over vereisten en gewenste profielen van de kandidaten;

 • Denk je na over hoe selectieprocedures ontwikkeld dan wel verbeterd kunnen worden;

 • Leg je ten minste twee keer per jaar verantwoording af aan de leden van Volt Amsterdam tijdens het congres.

Wie zoeken we

Volt is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en de kracht van diversiteit inzet om betere resultaten te behalen voor onze samenleving. Ongeacht je gender, leeftijd (mits 18+), culturele achtergrond, van wie je houdt of wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te reageren.

Als lid van de lokale kandidatencommissie wordt verwacht dat:

 • Je de waarden van Volt actief uitdraagt in alles wat je doet;

 • Je een passie hebt voor werving en selectie, HR-ervaring is een pré;

 • Je in staat bent om kennis, kunde en motivatie van anderen te beoordelen;

 • Je bij voorkeur ervaring hebt met het ontwerpen van selectieprocedures en het vaststellen van gewenste profielomschrijvingen;

 • Je onderschrijft dat de lokale kandidatencommissie ‘met één mond’ spreekt en dat het een vertrouwensfunctie betreft;

 • Je een goed ontwikkeld gevoel voor integriteit bij jezelf en anderen hebt;

 • Je voldoende tijd beschikbaar bent, want zeker in periode dat selecties plaatsvinden gaat het om circa 10-12 uur per week. (Het betreft een niet betaalde functie.)

Formele vereisten voor de functie:

 • Je bent lid van Volt op het moment van solliciteren;

 • Je bent minimaal 18 jaar;

 • Je moet een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen;

 • Je bent geen lid bij een andere politieke (jongeren)organisatie of partij;

 • Je kunt niet tegelijkertijd lid zijn van de kandidatencommissie en

 • Een andere verkozen positie binnen Volt Nederland vervullen;

 • Een betaalde dienstbetrekking vervullen bij de partij of een daaraan verbonden rechtspersoon;

 • Een functie vervullen binnen Volt Nederland of Volt Amsterdam waarvan vermoed kan worden dat de onpartijdigheid in het geding kan komen;

 • Een functie vervullen waardoor je jezelf in een positie bevindt waarbij (schijnbare) belangenverstrengeling of integriteitsissues kunnen ontstaan.

Interesse?

Meld je aan en stuur de onderstaande documenten naar [email protected]:

 • Een motivatiebrief,

 • Je CV,

 • Een ingevulde integriteitsvragenlijst.

 • Twee gemotiveerde schriftelijke aanbevelingen van bij voorkeur Volt-leden of anders externen (zie selectieproces).

Zie hier voor meer informatie over het selectieproces.