Delft, stad in evenwicht
• Delft energie neutraal in 2040 • Toegankelijke klimaatwijzer met duidelijk overzicht duurzaamheidsbeleid en subsidiemogelijkheden voor elke Delftenaar • Onafhankelijk inzicht in Delftse duurzaamheids- en klimaatprestaties met de Klimaatrekenkamer • Een duurzaamheidslening voor het uitbreiden van zonne-energie • Bescherming van inwoners en groen bij de aanleg van het warmtenetwerk naar Deens model • Op een slimme manier meer groen in de stad met oplossingen uit Madrid • De Delftse stadsecoloog krijgt een onafhankelijke positie en hanteert een maatstaf voor biodiversiteit • Geen onnodige (reclame)verlichting met regelgeving naar Frans voorbeeld • Initiatieven tegen voedselverspilling zoals de buurtkoelkast • Deelvervoer (auto’s, scooters) meer in balans met OV zoals in Barcelona en Kopenhagen
Delft, een slimme stad
• Instellen van een Wethouder digitale zaken • Een breed gedragen convenant voor de digitale stad Delft • Stimuleren van innovatie in proeftuinen als verbindende factor in de stad • Digitale inclusiviteit, digitale dienstverlening voor iedereen toegankelijk • Democratische controle en transparantie bij inzet van algoritmen • Een autoluwe binnenstad met ruimte voor voetganger, fietsers, terrassen en groen • Deelvervoer in balans met openbaar vervoer • Herwaardering van cultuur en verbeteren van toegankelijkheid door te investeren in openbare bibliotheken, muziekscholen, diversiteit van het cultuuraanbod, culturele initiatieven en instellingen • Inzetten van cultuur als instrument van verbinding en tegen polarisatie • Koesteren van het rijke internationale erfgoed van Delft en vernieuwing van het Delftse Canon • Aanpak van ondermijnende criminaliteit
Delft, stad met gelijke kansen voor iedereen
• Wonen bereikbaar voor iedereen met de Weense woon-aanpak • Ruimte voor experimenten met nieuwe woonvormen • Kansklassen zodat iedereen een passend niveau van vervolgonderwijs kan halen • Maatwerk bij het omgaan met omstreden monumenten • DOK Delft weer terug als sociale ontmoetingsplaats • Laagdrempelige toegang tot cultuur, musea en theater • Onderkennen en stimuleren van de sociale functie van verenigingen • Ruimte voor urban sports als laagdrempelige manier om samen te bewegen • Het bieden van bestaanszekerheid als preventief instrument tegen criminaliteit, schulden en gezondheidsachterstanden. • Laagdrempelig organiseren van de jeugdzorg in lokale centra • Beter faciliteren van mantelzorg met wijkgebonden budgetten • Experimenten tegen eenzaamheid zoals met pakketbezorgers in Rotterdam • Een vertrouwensexperiment met de bijstand